Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 9. září 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Sobota15. záříPanny Marie Bolestné
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rozálií a Aloise Bezděkovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Vévodovu, Sitařovu a Špatkovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2012
všeobecný:
Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.
misijní:
Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.
národní:
Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby