Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 2. září 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------22. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. září22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice slavnost posvěcení kostela za rodinu Hanzlíkovu
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 3.9. do 15.9.2012 bude duchovní správce na dovolené. Zastupuje P. Mgr. Bohuslav Stařík, tel: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota8. záříSvátek Narození Panny Marie
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť - PRO NEMOC ZRUŠENO
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2012
všeobecný:
Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.
misijní:
Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.
národní:
Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby