Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 19. srpna 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a křest Karin Janáčová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 20.8. do 1.9.2012 bude duchovní správce na dovolené. Zastupuje P. Mgr. Bohuslav Stařík, tel: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota25. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------21. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii a Josefa Kodešovy z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč poutní eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2012
všeobecný:
Aby s vězni bylo zacházeno se spravedlností a úctou k jejich lidské důstojnosti.
misijní:
Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat evangelium ve všech končinách světa.
národní:
Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby