Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 5. srpna 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------18. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle5. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý7. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + manžela a duše v očistci
Sobota11. srpnasv. Kláry
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za příbuzné z obou stran
----------------------------------19. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle12. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu, Kličkovu a rodinu Živných
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2012
všeobecný:
Aby s vězni bylo zacházeno se spravedlností a úctou k jejich lidské důstojnosti.
misijní:
Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat evangelium ve všech končinách světa.
národní:
Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby