Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 29. července 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------17. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle29. července17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod.
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý31. červencesv. Ignáce z Loyoly
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Anna Babičkovou, Annu Novákovou, Annu Vavruškovou a jejich rodiny
Sobota4. srpnasv. Jana Marie z Vianneye
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za Václava Dubišara, snachu a zetě
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodiče z obou stran
----------------------------------18. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle5. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2012
všeobecný:
Aby s vězni bylo zacházeno se spravedlností a úctou k jejich lidské důstojnosti.
misijní:
Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat evangelium ve všech končinách světa.
národní:
Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby