Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 15. července 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------15. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. července15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý17. července
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
Pátek20. července
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Miloslav Havelka, *1944 (P. Stařík)
Sobota21. července
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za živé i + z rodiny Sitařovy a Pikhartovy
----------------------------------16. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. července16. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2012
všeobecný:
Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách.
misijní:
Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce Kristově.
národní:
Za prohloubení vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás provázejí na cestě k Bohu.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby