Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 1. července 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. července13. neděle v mezidobí
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť, (P. Stařík)
Sobota7. července
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------14. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. července14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2012
všeobecný:
Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách.
misijní:
Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce Kristově.
národní:
Za prohloubení vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás provázejí na cestě k Bohu.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby