Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 3. června 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle3. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Emilií Fantovu a oboje rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, zetě Josefa Kudrnu, rodinu Duškovu a Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý5. červnasv. Bonifáce
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa6. června
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek8. června
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota9. června
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodiče Antonii a Josefa Trávníčkovy a syna Ladislava Holého
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. červnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní za Miroslava Daňka, jeho rodiče, rodinu Moravečnkovu a Labuťovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2012
všeobecný:
Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který je provází v každodenním životě.
misijní:
Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia.
národní:
Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po Duchu Svatém.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby