Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 27. května 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle27. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a jejich rodiče a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Vévodovu, Sitařovu, Špatkovu a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Úterý29. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Středa30. květnasv. Zdislavy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Pátek1. červnasv. Justina
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
17:30 hod. kostel sv. Václava Horky NOC KOSTELŮ HORKY 2012
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota2. června
10:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby křest Dominik Šranko
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní eucharistická oběť
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle3. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Emilií Fantovu a oboje rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, zetě Josefa Kudrnu, rodinu Duškovu a Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2012
všeobecný:
Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který je provází v každodenním životě.
misijní:
Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia.
národní:
Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po Duchu Svatém.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby