Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 6. května 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle6. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost
Úterý8. května
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Středa9. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Pátek11. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
Sobota12. května
19:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť a májová pobožnost
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle13. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, jeho rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2012
všeobecný:
Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny.
misijní:
Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání jejího Syna Ježíše.
národní:
Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné rozhodnutí pro Krista.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby