Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 15. dubna 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle15. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Ludmilu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Kateřinu Ehrenbergerovou, manžela děti, vnoučata a pravnoučata
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý17. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa18. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou
Pátek20. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota21. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle22. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Svitákovy a Duškovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2012
všeobecný:
Aby mnoho mladých lidí zaslechlo volání Krista a následovalo ho v kněžství a řeholním životě.
misijní:
Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje pro muže a ženy afrického kontinentu.
národní:
Za pomoc Ducha Svatého pro všechny životní situace, spojené s bolestí a utrpením.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby