Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023







Farní inFormace
- 1. dubna 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle1. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
--------------------------------------Svatý týden---------------------------------------
Čtvrtek5. dubnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na památku poslední Večeře Páně
Pátek6. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka Umučení Páně
Sobota7. dubnaBílá sobota
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby velikonoční vigilie
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle8. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2012
všeobecný:
Aby mnoho mladých lidí zaslechlo volání Krista a následovalo ho v kněžství a řeholním životě.
misijní:
Aby vzkříšený Kristus byl znamením spolehlivé naděje pro muže a ženy afrického kontinentu.
národní:
Za pomoc Ducha Svatého pro všechny životní situace, spojené s bolestí a utrpením.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby