Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 18. března 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle18. března4. neděle postní
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé a zemřelé členy rodiny Kneřovy a Kabátovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí19. březnaSlavnost sv. Josefa
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smírení
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
Středa21. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl dárce
Pátek23. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota24. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle25. března5. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhypondělíod 16:40 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2012
všeobecný:
Aby celý svět uznal přínos žen k vývoji společnosti.
misijní:
Aby Duch Svatý daroval vytrvalost těm, kdo zvláště v Asii trpí diskriminací, pronásledováním nebo smrtí pro Kristovo jméno.
národní:
Ať pečeť daru Ducha Svatého, kterou jsme přijali, nás uschopňuje vydávat světu svědectví víry a života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby