Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 29. ledna 2012 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle29. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý31. lednasv. Jana Boska
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy bohoslužba je zrušena
Středa1. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za naše rodiny a přátele
Pátek3. únorasv. Blažeje
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba je zrušena
Sobota4. února
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za + Martu Mrázkovou
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za šťastnou hodinu smrti
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle5. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2012
všeobecný:
Aby všechny národy měly přístup k vodě a jiným zdrojům pro každodenní život.
misijní:
Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají nemocným a starším v nejchudších oblastech světa.
národní:
Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby