Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 18. prosince 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle18. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí19. prosince
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Vánoční koncert sboru Gymnázia Čáslav
Sobota24. prosinceŠtědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Potěhy, Okřesaneč a Zbyslav od 13:00 do 14:00 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční eucharistická oběť
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2011
všeobecný:
Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji.
misijní:
Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována jejich důstojnost a aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním.
národní:
Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha Svatého stává světlem, solí a kvasem Kristova evangelia.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Říká se, že láska je slepá

A za to se modlím: Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě. (Fil 1,9-11)

Říká se, že láska je slepá. Možná je to právě naopak, možná teprve milujícím pohledem vidíme správně. Apoštol Pavel jde ještě dál, s růstem pravé lásky roste naše poznání, vnímavost, jsme uschopněni rozpoznat a volit to lepší.

Zcela správně a do hloubky poznává jen Bůh, protože je Láska sama. Naše láska je vždy nějak smíchaná se sobectvím. Můžeme si ale vyprošovat, aby Bůh naší lásku pročišťoval a rozhojňoval.

Nemusíme se tak spokojit jen s tím, že máme sem tam někoho trochu rádi, a že občas uděláme něco dobrého. Ve spojení s Ježíšem Kristem můžeme hledat a žít plnost.

Nánosy, slupky a smetí

On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným. (Lk 3, 16 - 17)

Tato slova mohou znít jako výhrůžka.Ve skutečnosti i v nich je dobrá zpráva pro nás. Ježíš přichází, aby v nás oddělil pšenici od plev. Tedy to, co je naším jádrem, co je v nás plodné, schopné nést ovoce, oddělí od všech nánosů, slupek a smetí.

A to je ta dobrá zpráva! Čím blíže k němu přijdeme, tím dokonaleji nás může pročistit. Najdeme k tomu odvahu?   Pavel Semela

Ježíš se rodí na svět i skrze nás

Během biblických čtení při adventní liturgii slyšíme výzvy Jana Křtitele k obrácení. Nikdo nás nenaučí chápat lépe než Maria, co toto obrácení znamená. Jde o odvrácení se od sebe a přiklonění se k Bohu. Obrácení znamená začít žít jako Maria. Je tak uchvácena a  přemožena životem, který roste v jejím těle, že si ani v nejmenším nedělá starosti o život svůj. Střed svého bytí nemá v sobě, nýbrž v životě, který má zrodit pro záchranu světa. Obrátíme-li se a stejně jako Maria začneme žít život odvrácený od sebe a obrácený k Bohu, dokážeme také my přinášet světu život. Dáme život Ježíši ve světě. Vždyť sám řekl: Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka (Mt 12,50).

Kdyby se o Vánocích slavilo jen toto neobyčejné dítě, které se narodilo před dvěma tisíci lety, nebylo by potřeba tak dlouhého adventního času přípravy. Ježíš se však rodí na svět i skrze nás, a na toto zrození je třeba se připravovat. Tento zázrak velebí svatý Jan od Kříže v následujících verších: Slovem Božím je Panna obtěžkána. Cestou putuje, bude přivítána?

Wilfrid Stinissen (překlad Gustav Francl)

Duchovní správce přeje všem milostiplné prožití vánočních svátků.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby