Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 4. prosince 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle4. prosince2. neděle adventní
Sbírka na charitu
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý6. prosincesv. Mikuláš
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za pomoc Boží a ochranu Panny Marie
Středa7. prosincesv. Ambrože
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Ehrenbergerovy, syna Jana a dceru Zdeňku
Pátek9. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Václava Dubišara a zetě
Sobota10. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle11. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Aloise Saidla
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav ADVENTNÍ KONCERT PRO ZÁCHRANU KOSTELA

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2011
všeobecný:
Za národy světa, aby vzájemným poznáváním a úctou rostly v harmonii a pokoji.
misijní:
Aby se děti a mladí lidé stávali posly evangelia, aby byla respektována jejich důstojnost a aby byli chráněni před násilím a vykořisťováním.
národní:
Za Boží milost a pomoc církvi, kde každý pokřtěný se v síle Ducha Svatého stává světlem, solí a kvasem Kristova evangelia.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby