Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 16. října 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Josefu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Kořínkovu, Rokosovu a Tomáškovu
Úterý18. říjnaSvátek sv. Lukáše
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Hanu Reitterovou
Středa19. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Zdeňku Smejkalovou
Pátek21. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota22. října
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. října30. neděle v mezidobí
Sbírka na misie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce, rodiče Jeníčkovy a manžele Šmokovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2011
všeobecný:
Za nevyléčitelně nemocné, aby se ve svém utrpení mohli opřít o víru v Boha a lásku svých bližních.
misijní:
Aby Světový den modliteb za misie roznítil v Božím lidu nadšení pro evangelizaci a podporu misijních aktivit modlitbou a hospodářskou pomocí nejchudším církvím.
národní:
Za naši osobní připravenost stát se kmotry těm, kdo touží být pokřtěni, a za odpovědné celoživotní naplňování tohoto závazku.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby