Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 9. října 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Svitákovy a Duškovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý11. října
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa12. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Květuši a Josefa Kneřovy, Rudolfa Mentlíka a Rudolfa Rykýře
Čtvrtek13. října
17:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav slavnost posvěcení kostela za Adama Jaroslava a Johanu Polyxenu Šofmanovou (P. Jan Nep. Pavel Aixner)
Pátek14. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota15. říjnasv. Terezie od Ježiše
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Josefu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Kořínkovu, Rokosovu a Tomáškovu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2011
všeobecný:
Za nevyléčitelně nemocné, aby se ve svém utrpení mohli opřít o víru v Boha a lásku svých bližních.
misijní:
Aby Světový den modliteb za misie roznítil v Božím lidu nadšení pro evangelizaci a podporu misijních aktivit modlitbou a hospodářskou pomocí nejchudším církvím.
národní:
Za naši osobní připravenost stát se kmotry těm, kdo touží být pokřtěni, a za odpovědné celoživotní naplňování tohoto závazku.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby