Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 25. září 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
Středa28. záříSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Neubauerovy a Pikhartovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Havla a Marii a Františka Kadlecovy
Pátek30. zářísv. Jeronýma
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jana Tomáše, Josefa Huňáka a Borise Davida
Sobota1. říjnasv. Terezie
13:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Marie Nováková *1931 (P Vít Horák)
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní slavnost
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky poutní slavnost
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Petra Fantu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2011
všeobecný:
Za nevyléčitelně nemocné, aby se ve svém utrpení mohli opřít o víru v Boha a lásku svých bližních.
misijní:
Aby Světový den modliteb za misie roznítil v Božím lidu nadšení pro evangelizaci a podporu misijních aktivit modlitbou a hospodářskou pomocí nejchudším církvím.
národní:
Za naši osobní připravenost stát se kmotry těm, kdo touží být pokřtěni, a za odpovědné celoživotní naplňování tohoto závazku.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby