Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 11. září 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. září24. neděle v mezidobí
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Sobota17. září
16:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť (P. Brychta)
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť (P. Brychta)
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. září25. neděle v mezidobí
9:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč bohoslužba slova se nekoná
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se nekoná

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2011
všeobecný:
Za učitele, aby svým žákům předávali lásku k pravdě a vychovávali je k opravdovým mravním a duchovním hodnotám.
misijní:
Aby křesťanská společenství na asijském kontinentě horlivě hlásala evangelium a vydávala radostné svědectví o kráse víry.
národní:
Za to, aby všechna společenství v církvi, zejména ve farnostech a rodinách, poskytovala pomoc a věnovala pozornost těm, kdo byli pokřtěni nebo se na křest připravují.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby