Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 14. srpna 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle14. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii a Josefa Kodešovy z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý16. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Sobota20. srpnasv. Bernarda
16:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov poutní za Miroslava Nešpora, rodinu Nešporovu a Šťastnovu
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Benešovu
----------------------------------21. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle21. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu, Kličkovu a Živných
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2011
všeobecný:
Aby Světové dny mládeže v Madridu povzbudily mladé lidi k ukotvení a nalezení života v Kristu.
misijní:
Aby křesťanský Západ veden Duchem Svatým znovu objevil svěžest a nadšení své víry.
národní:
Abychom byli neustále živeni Božím slovem a nebeským chlebem eucharistie a poznávali, jak velké věci s námi koná ten, který si nás zamiloval a povolal nás ve křtu ze tmy do svého podivuhodného světla.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby