Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 31. července 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------18. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle31. července18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Petržílkovy a jejich děti
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý2. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Pátek5. srpna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota6. srpnaSvátek Proměnění Páně
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za P. Aixnera, donátora kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla
----------------------------------19. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, Josefa Kudrnu, rodinu Duškovu a Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2011
všeobecný:
Aby Světové dny mládeže v Madridu povzbudily mladé lidi k ukotvení a nalezení života v Kristu.
misijní:
Aby křesťanský Západ veden Duchem Svatým znovu objevil svěžest a nadšení své víry.
národní:
Abychom byli neustále živeni Božím slovem a nebeským chlebem eucharistie a poznávali, jak velké věci s námi koná ten, který si nás zamiloval a povolal nás ve křtu ze tmy do svého podivuhodného světla.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby