Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 22. května 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle22. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní za rodinu Rosičkových ze Zehub a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová
Úterý24. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Ehrenbergerovu, Bžeňovu dvoč
Středa25. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňku Tomanovou a májová pobožnost
Pátek27. května
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav NOC KOSTELŮ - májová pobožnost a koncert
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky NOC KOSTELŮ - májová pobožnost a koncert
Sobota28. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle29. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2011
všeobecný:
Aby ti, kdo pracují v médiích, ctili pravdu, solidaritu a lidskou důstojnost.
misijní:
Aby Pán pomáhal církvi v Číně vytrvat ve věrnosti evangeliu a růst v jednotě.
národní:
Za všechny nepokřtěné, kterým různé důvody brání otevřít se Božímu pozvání, aby nalezli v církvi pochopení, vstřícnou pomoc
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby