Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 15. května 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle15. května4. neděle velikonoční
Sbírka na kněžský seminář
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, jeho rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Zoubkovu a Kuperovu a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová
Úterý17. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za jmenovce sv. Josefa v rodině a příbuzenstvu a májová
Středa18. května
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí pohřeb - rozloučení Marie Sidáková, *1925
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za sestru a její děti a májová pobožnost
Pátek20. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
Sobota21. května
12:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov křest
12:30 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov modlitba svatého růžence
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov eucharistická oběť zakončení pěší pouti z Čáslavi (P. Mgr. Bohuslav Stařík)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Vlastu Kubátovou a májová
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle22. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní za rodinu Rosičkových ze Zehub a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2011
všeobecný:
Aby ti, kdo pracují v médiích, ctili pravdu, solidaritu a lidskou důstojnost.
misijní:
Aby Pán pomáhal církvi v Číně vytrvat ve věrnosti evangeliu a růst v jednotě.
národní:
Za všechny nepokřtěné, kterým různé důvody brání otevřít se Božímu pozvání, aby nalezli v církvi pochopení, vstřícnou pomoc
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby