Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 8. května 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle8. května3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová
Úterý10. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa11. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Pátek13. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
Sobota14. květnaSvátek sv. Matěje, Apoštola
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Vebrovu a Musilovu
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle15. května4. neděle velikonoční
Sbírka na kněžský seminář
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, jeho rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Zoubkovu a Kuperovu a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2011
všeobecný:
Aby ti, kdo pracují v médiích, ctili pravdu, solidaritu a lidskou důstojnost.
misijní:
Aby Pán pomáhal církvi v Číně vytrvat ve věrnosti evangeliu a růst v jednotě.
národní:
Za všechny nepokřtěné, kterým různé důvody brání otevřít se Božímu pozvání, aby nalezli v církvi pochopení, vstřícnou pomoc
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby