Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 24. dubna 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle24. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Havelkovu a Koudelovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za ukončení válek a násilí ve světě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí25. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Rakovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý26. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
Středa27. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek29. dubna
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Miloslav Šubrt, 1927
Sobota30. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle1. května2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2011
všeobecný:
Aby církev věrohodným hlásáním evangelia předkládala dnešním lidem důvody ve prospěch života a naděje.
misijní:
Aby misionáři hlásáním evangelia a svědectvím života přinášeli Krista všem, kdo jej ještě neznají.
národní:
Aby nezrušitelné duchovní znamení, které svátost křtu dává pokřtěnému, nás neustále posilovalo v úkolu vydávat svědectví našemu Spasiteli.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby