Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 3. dubna 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle3. dubna4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý5. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa6. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek8. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za duše v očistci
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle10. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Jaroslava a Anežku Havránkovy jejich syny Jaroslava a Josefa a snachu Anežku
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:40 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin
Licoměřiceneděleod 11:55 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2011
všeobecný:
Aby církev věrohodným hlásáním evangelia předkládala dnešním lidem důvody ve prospěch života a naděje.
misijní:
Aby misionáři hlásáním evangelia a svědectvím života přinášeli Krista všem, kdo jej ještě neznají.
národní:
Aby nezrušitelné duchovní znamení, které svátost křtu dává pokřtěnému, nás neustále posilovalo v úkolu vydávat svědectví našemu Spasiteli.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Jak je v Česku rozšířena domácí péče o dlouhodobě nemocné či umírající?

Hospice zlepšují kvalitu života umírajících

Jsme společností, která zabila smrt – schováváme ji sami před sebou a tváříme se, že neexistuje. I to tvrdí Marie Svatošová, zakladatelka hospiců v České republice a prezidentka Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče. Nejen na to, čím pomáhají hospice zlepšit kvalitu života umírajících, se jí ptala Lucie Výborná.

„Nemůžeme-li je uzdravit, jelikož to není v silách současné medicíny, alespoň je nebudeme pérovat kasárenským režimem dne,“ přibližuje Marie Svatošová, jaká myšlenka stála u zrodu hospiců v Česku, tedy zařízení, jejichž účelem je maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit lidem důstojné umírání. 

„Podobný přístup zastáváme, i co se týká návštěv. Jelikož většina pokojů v hospicích je jednopokojových, můžeme si dovolit vůbec neomezovat dobu návštěv,“ upozorňuje prezidentka Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče, že návštěvní hodiny v hospicích jsou 24 hodin denně, 365 dní v roce. „Proč by si pacient a jeho návštěva nemohli rozsvítit ve dvě v noci a povídat si? Třeba je to jejich poslední příležitost popovídat si v životě.“

V pořadu Host Radiožurnálu byl 22.03.2011 odvysílán rozhovor se zakladatelkou hospiců v České republice Marií Svatošovou o snaze maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit lidem důstojné umírání.

Nechci umřít

Nechci beze stopy zmizet z tohoto života. Přesto jsem ze dne na den starší a jdu vstříc smrti. Nevím, kdy a kde k mé smrti dojde, ale jedno vím jistě: smrt na mě čeká, moje vlastní smrt. Všechno budu muset opustit.  Tváří tvář smrti hledáme pevnou oporu, ke které bychom se mohli připoutat. Slovo Ježíše Krista nás ujišťuje: Já jsem vzkříšení a život... (Jan 11,25). On je bezpečnou ochranou. Když jsme u něho, nic nám nemůže definitivně uškodit. Rozhodnutí pro Ježíše Krista, je rozhodnutí pro život!

NEUMÍRÁM, ale vcházím do života.

Smrt není nějaký přízrak

anebo hrozná příšera,

jak se znázorňuje na obrazech.

V katechismu se říká, že \'smrt je odloučení duše od těla\', nic jiného.

A já nemám strach z odloučení,

které mě navždy spojí s dobrým Bohem.

Pro mne si nepřijde \'smrt\', ale Bůh. (sv. Terezie z Lisieux)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby