Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 12. prosince 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle12. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Josefa a Martu Jelínkovy a těžce nemocného
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý14. prosincesv. Jana od Kříže
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa15. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek17. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Adventní rozjímání dětí ZS Potěhy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota18. prosince
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle19. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Předvánoční koncert dětí ZŠ a MŠ

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2010
všeobecný:
Abychom na základě vlastní zkušenosti s utrpením lépe chápali neklid a bolest, jež jsou údělem mnoha osamělých, nemocných nebo starých lidí, a velkoryse jim pomáhali.
misijní:
Aby národy světa otvíraly dveře Kristu a jeho evangeliu pokoje, bratrství a spravedlnosti.
národní:
Aby světlo Adventu a Vánoc proniklo do srdcí všech lidí a přiblížilo Boží lid i těm, kteří s obtížemi hledají smysl života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Čas je drahý

Mezi minulostí a budoucností je unikající moment: přítomnost…

Když říkáme: čas je drahý, zlatem se proplatit nedá, nemluvíme o minulosti ani o budoucnu, ale o přítomném okamžiku. Okamžiku, ve kterém se budoucnost vlévá do minulosti. Kdo tyto unikající okamžiky zachytí, kdo je naplní dobrem, ten dokonale využívá čas, ten žije naplno.

Kdo se ale příliš přehrabává v minulosti nebo vypočítavě zkoumá budoucnost, nedělá dobře. Zatím mu totiž navždycky unikají z dosahu cenné atomy času – nevyužité, prázdné.

Nedělej to!

Pro tebe je rozhodující jenom ta chvilička, kterou právě nyní žiješ.

Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedělejte si starost o zítřek. (Bible - Mt 6,27.34)

(Mon Calepin)

Opusťme staré pro nové

Krize je vždy výzva !

Krize neznamená v lidském životě žádnou tragickou událost. I když tato zkušenost bývá obvykle velmi bolestná, jedná se o doprovodný proces vnitřního růstu. Chce-li člověk dospět k nové životní etapě, musí bezpodmínečně opustit tu starou. Opouštíme dětství, abychom mohli vstoupit do dospívání a dospělosti.

Někdy je třeba také vědomě odložit juvenilní nezávislost a svobodu, abychom mohli přijmout odpovědnost při budování zralých, trvalých a odpovědných vztahů s druhými, například v manželství.

S krizí je to podobné i v duchovním životě. Krize růstu otvírá před každým jedincem nové lidské i duchovní prostory. Očišťuje od sobectví a sebestřednosti a ukazuje člověku potřebu stále dokonaleji se otevírat Bohu a bližním.

Krizové stavy pro nás vždy znamenají výzvu, díky níž dokážeme překonávat svou lidskou i duchovní nezralost. Duchovní cvičení podle sv. Ignáce z Loyly* nás mohou naučit přijmout krizi jako normální stav nitra vedoucí k obrácení, očištění a větší odevzdanosti Bohu.

Obvykle každá krizová situace je velice složitá. Bývá těžké jednoznačně stanovit její zdroj. Přesto však lze poukázat na určité společné zdroje lidských krizí. Dnes se nejčastěji vyskytují jako dvě příčiny: falešná životní očekávání a touha po úspěchu.

(Podle Józefa Augustyna zpracoval Jiří Hrdý)

(převzato z www.vira.cz)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby