Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 5. září 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle5. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy slavnost posvěcení kostela
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Slavnost posvěcení kostela
Úterý7. září
14:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pohřeb Josef Hájek, *1926
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa8. záříSvátek Narození Panny Marie
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Kabátovou a rodinu Kabátovu a Janstovu
Pátek10. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 18:00 hodin chrám svaté Barbory Kutná Hora Farní fárání - koncert
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle12. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2010
všeobecný:
Aby hlásání Božího slova v méně rozvinutých oblastech světa obnovovalo srdce lidí a povzbuzovalo je k aktivní práci pro opravdový společenský pokrok.
misijní:
Abychom otevírali svá srdce lásce, a tak učinili konec četným válkám a konfl iktům, jimiž stále krvácí náš svět.
národní:
Aby děti v našich školách byly nejen vzdělávány, ale i vychovávány k osvědčeným mravním hodnotám.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Desatero pokoje

Jan XXIII.

Jak žít pokojně uprostřed stresů, shonů a zmatku? Papež Jan XXIII. nabízí deset podnětů, deset drobných předsevzetí, která můžeme jako nenápadné korálky navlékat na pomyslnou nit vlastního života. Stačí vybrat si jedno z nich a pak to zkusit jen pro dnešek...

Jen pro dnešek

se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou.

Jen pro dnešek

budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho korigovat nebo napravovat...jenom sám sebe.

Jen pro dnešek

budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí... Nejenom na onom, ale také na tomto světě.

Jen pro dnešek

se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním.

Jen pro dnešek

věnuji deset minut času dobré četbě. Dobrá četba je pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro život těla.

Jen pro dnešek

vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.

Jen pro dnešek

vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se cítil uražen, dám si pozor, aby to nikdo nezpozoroval.

Jen pro dnešek

si připravím přesný program. Možná jej přesně nedodržím, ale určím si jej. A budu chránit před dvěma zly: před chvatem a nerozhodností.

Jen pro dnešek

budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne stará, jako by mimo mne nebylo nikoho na světě. Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku.

Jen pro dnešek

nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach se radovat ze všeho, co je krásné a věřit v dobrotu. Je mi dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat dobro; kdybych si měl myslet, že to mám konat po celý život, vzalo by mi to patrně odvahu.

Z knihy Johannes Haas: Žít pokojně. Deset rad papeže Jana XXIII.

http://cho.cz/pavel/

(c) 2005-2023 Farnost Žleby