Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 8. srpna 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------19. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Sobota14. srpnasv. Maxmiliána Marie Kolbeho
16:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov poutní za rodinu Pipkovu, Kuperovu a za živé i + osadníky obce Schořov
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžele Josefa a Martu Jelínkovy
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. srpnaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení Pavla Šnajdra
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Schovancovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2010
všeobecný:
Aby ti, kdo jsou bez práce, bez domova nebo v jinak tíživé situaci, nacházeli porozumění, přijetí i konkrétní pomoc v překonávání svých obtíží.
misijní:
Aby církev byla „domovem“ pro všechny lidi a s ochotou otevírala dveře těm, kdo trpí rasovou či náboženskou diskriminací, hladem nebo emigrací v důsledku válečných konfliktů.
národní:
Abychom našli odvahu a sílu překonávat zlo dobrem i tam, kde se objevuje v podobě nenávisti, násilí a rasové nesnášenlivosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Lhaní je návykové!

Síla zvyku

I u jiných charakteristik milujícího člověka jsme si mohli všimnout, že láska či její nedostatek souvisí s našimi návyky. Lhaní je obzvlášť návykové. Jedna lež vede ke druhé, jak se snažíme zamaskovat svůj klam. Proto si snadno navykneme nevidět nepoctivost ve svém vlastním životě. Jako poradce jsem se setkal s lidmi, kteří se tak zamotali do svých podvodů, že uvěřili vlastním lžím. Pokud budou i nadále žít ze svého falešného já, prožijí vlastně jakýsi pseudoživot.

Frank W. Abagnale lhal celý život a nakonec ho lhaní přivedlo až do vězení. Mezi šestnáctým až jednadvacátým rokem svého života se stal jedním z nejlepších padělatelů na celém světě. Na podvodné šeky v té době vylákal 2,5 milionu dolarů v padesáti amerických státech a šestadvaceti dalších zemích. Úspěšně se vydával za advokáta, pilota, vysokoškolského profesora a dětského lékaře. Nakonec ho zatkla francouzská policie. V jeho případě naštěstí nakonec dobré návyky nahradily ty špatné. Dnes je Abagnale váženým odborníkem na zpronevěru a padělky všeho druhu.

Film Chyť mě, když to dokážeš z roku 2002 líčí, jak Abagnale vršil jednu lež na druhou. Z filmu bylo ale rovněž patrné, že Abagnale ztrácel důvěru v ostatní, takže se nakonec ocitl v izolaci, bez jakýchkoli zdravých vztahů. George Bernard Shaw kdysi poznamenal: „Lhář není trestán tím, že mu nikdo nevěří, ale tím, že on sám nemůže nikomu věřit.“ Jedním ze skrytých nebezpečí návykového lhaní je právě toto: Čím méně věrohodní jsme my sami, tím méně věrohodní nám připadají všichni ostatní. Návykové lhaní ničí vztahy více, než bychom si dokázali představit.

Dobrá zprává je, že návyková je i pravdomluvnost. Pokud vědomě v každodenním životě pěstujeme poctivost, budou nás bít do očí všechna nepoctivá slova, která vypustíme z úst. Začneme je nenávidět, protože si uvědomujeme, jak ničí naše vztahy. Čím jsme pravdomluvnější, tím lépe se cítíme. Být poctivý je osvobozující, a to jak psychologicky, tak z hlediska vztahů. Nemusíme vzpomínat: Co jsem říkal naposledy? Víme totiž, že každému říkáme pravdu.

(podle Garyho Chapmana)

Srážka s ´blbcem´

Příběh o namyšleném admirálovi

Jeden admirál sloužil na velké vojenské lodi. Jednou v noci spatřil v dálce světlo a světelným kódem nechal vyslat zprávu: „Uhněte!“ Ale odpovědí mu byla zpráva: „Uhněte vy!“ Admirál se nedal a odpověděl: „Jsem admirálem na velké vojenské lodi, nebudu uhýbat, ale vy uhněte na východ!“ A znovu přišla stejná odpověď: „Vy uhněte na východ!“ Admirál vyslal další zprávu: „Vedu flotilu, takže uhněte na východ vy!“ Ale odpověď byla tatáž: „Vy uhněte na východ!“

Admirál se naštval a odpověděl: „Bez ohledu na to, jestli uhnete nebo ne, já jedu přímo!“

Odpověď zněla:„Dělejte si, co chcete. Já obsluhuji maják!“

(c) 2005-2023 Farnost Žleby