Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 2. května 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle2. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť + májová
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť + májová
Úterý4. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť + májová
Středa5. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť + májová
Pátek7. května
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť + májováPrvní pátek v měsíci
Sobota8. května
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov poutní eucharistická oběť + májová (P. Stařík)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní eucharistická oběť + májová
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle9. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a jejich rodiče + májová
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť + májová

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2010
všeobecný:
Aby se skoncovalo s hrozným a hanebným obchodováním s lidmi, které se týká milionů žen a dětí.
misijní:
Aby vysvěcení služebníci církve, řeholníci, řeholnice a apoštolsky činní laici dokázali vlévat misijní nadšení společenstvím, která jsou svěřena jejich péči.
národní:
Aby církev v naší zemi pozorněji sledovala duchovní i hmotné potřeby všech lidí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Podobenství o tramvaji

Křesťanská naděje má v sobě složku agresivity

Ježíš se o tramvaji nikdy nezmínil jenom proto, že v životě žádnou neviděl. Tramvaj je ale vynikající didaktická pomůcka pro vyučování o tématu křesťanské naděje. Starodávným a tradičním symbolem naděje je kotva. Na rozdíl od symbolu kotvy nám ale tramvaj představuje naději i jako dynamickou skutečnost, která pomáhá pohybu vpřed, nejen statické „jištění se“ (jak je tomu v případě kotvy). Zároveň je zřejmé, že i kdyby šlo o tramvaj nejnovějšího modelu, luxusně vybavenou vším možným, vůbec by se nehla z místa, pokud by nezvedla pantograf (to zařízení na střeše tramvaje, které se musí dotknout drátů – troleje).

Trolej - symbol Božích neměnných jistot a záruk

Trolej, ze které tramvaj čerpá sílu pro svůj pohyb, nám může být symbolem Božích neměnných jistot: Kristus vstal z mrtvých a už neumírá, má nás nesmírně rád a můžeme se na to spolehnout (srov. Gal 2,20). Na rozdíl od pozemských trolejí tady nehrozí žádný „blackout“, žádný výpadek proudu nebo potrhané dráty. Boží trolej prostě drží, a vydrží všechno. Stejně ale platí výše uvedené, že i kdybychom měli luxusní tramvaj a bezporuchovou trolej, a neměli přitom zvednutý pantograf, tramvaj by se vůbec nehnula z místa.

Křesťanská naděje má v sobě složku agresivity, aneb naděje není pasivní

Navíc je zřejmé, že zvednutí pantografu určitě vyžaduje jistou energii, samo se to nestane. Pohyb kovové konstrukce zdola nahoru musí překonat přitažlivost zemskou, určitě i nějaké tření v pantech a kdoví co ještě (technici mi laskavě prominou poněkud brutální fušování do oboru). Zkrátka a dobře, samo a bez výdeje energie to nepůjde, i když se pantograf zvedá právě proto, aby se na energetický zdroj napojil.

Zvedání pantografu nám napovídá, že aktivování ctnosti naděje také něco stojí, nemusí jít úplně samo. I při doufání v Boha musíme překonávat „zemskou přitažlivost“ – přinejmenším přitažlivost lidské logiky, která nám v mnohých situacích radí, že už nic nemá cenu, protože jsme přece už všechny lidské prostředky vyčerpali. Zajímavé je, že o Abrahamovi Písmo říká, že „ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil“, nebo, v jiném překladu, „měl naději, kde už naděje nebylo“ (Řím 4,18). Svatý Tomáš Akvinský dokonce prohlásil, že křesťanská naděje má v sobě z podstaty jistou složku agresivity; rozhodně nejde o pasivní, vyčkávací ctnost, dobrou jen pro ty, kdo se sami neumí poprat se životem.

Nejsme sami

Podobenství o tramvaji má ještě jeden vypovídací rozměr: tramvaj by neměla velký smysl, kdyby jezdila po městě prázdná, pouze s řidičem. Smyslem její existence je, aby se v ní svezlo co nejvíce lidí. A podobně i pravá křesťanská naděje je vždycky i doufáním pro druhé, za druhé.

Podle Kareřiny Lachmanové

(c) 2005-2023 Farnost Žleby