Farnost Žleby
Dnes: sv. Pavla Mikiho a druhů, 5. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.2.2023Farní inFormace
- 28. března 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle28. březnaKvětná neděle
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
--------------------------------------Svatý týden---------------------------------------
Úterý30. březnaÚterý Svatého týdne
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Čtvrtek1. dubnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka poslední večeře Páně
Pátek2. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka umučení Páně
Sobota3. dubnaBílá sobota
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby velikonoční vigilie
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle4. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Zvláštní farní sbírka na provoz a údržbu 9 kostelů a farního areálu.
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2010
všeobecný:
Aby trvalá úcta, tolerance a dialog mezi věřícími všech náboženství překonávaly každé pokušení k fundamentalismu a extremismu.
misijní:
Aby Duch svatý povzbuzoval pronásledované křesťany k vytrvalosti, s níž by věrně svědčili o Boží lásce k celému lidskému rodu.
národní:
Aby církev v každém věřícím vnášela ducha pravdivé naděje a přesvědčivé radosti do společnosti zmítané nejistotami.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Velikonoce – co na to kardinál Vlk?

Proč slavit Velikonoce každý rok? Je to tak velká skutečnost pro život křesťana, že ji nelze každoročně neslavit. Je to tak úžasný projev Boží lásky, že nelze dostatečně poděkovat. Když jsou dva lidé spojeni láskou, říkají si to denně, často… A ostatně – Velikonoce slavíme ve zkratce každou neděli, kterou první křesťané nazývali „hémerá kýriaké“, den Páně, tj. den zmrtvýchvstání. V ruštině „voskresenie“. K důležitým pramenům života se nechodí jednou za čas, ale pravidelně, často. Velikonoce představují spásu. Ta je tak velkým darem, že ho musíme slavit stále znova, děkovat za ni slavením…

Jaký je význam Velikonoc? Jednoduše lze odpovědět, že jsou největšími křesťanskými svátky v roce. Jsou to původně židovské svátky. Židé při nich slavili svou záchranu z egyptského zajetí, kde jim hrozila národní genocida. Bůh je vyvedl mocnou silou prostřednictvím Mojžíše, který je převedl přes vodu Rudého moře, a tak je zachránil. Ježíš, proroky předpovídaný Mesiáš, Spasitel, zachránce, byl ukřižován právě o těchto židovských svátcích. Svou smrtí na kříži osvobodil ty, kdo v něho uvěřili, od zajetí hříchu a získal jim nový, věčný, nadpřirozený život. Tak dokonale naplnil smysl předobrazné záchrany z Egypta, v němž Mojžíš zachránil židům přirozený život. Z Kristovy smrti na kříži se zrodily všechny svátosti církve jako prameny, v nichž je uložen nový život, který Kristus smrtí na kříži získal. Z nich mohou ti, kdo uvěřili v Krista, tento nový život čerpat.

Proč se někteří lidé na Velikonoce netěší tak jako na Vánoce? Samozřejmě ani Vánoce nejsou pro křesťana malou událostí: narodil se na svět v lidském těle Boží Syn, který nám o Velikonocích získal spásu. K tomu on se narodil. Čili Vánoce a Velikonoce jsou takto příčinně spojeny. Velikonoce bez Vánoc být nemohou. Boží láska v malém, sotva narozeném dítěti je možná lidem daleko bližší než zjevení Boží lásky v kříži Ježíše Krista. A hlavně - Vánoce jsou v lidové tradici obklopeny mnoha krásnými zvyky. Vánoční pozdravy, dárky, stromek – výrazy lásky, která v Ježíši přišla na svět… Život společnosti je jimi tak proniknut, že je slaví i ti, kdo třeba už dávno zapomněli na jejich náboženský základ – narodil se Ježíš, veliký Dar Otcův. Velikonoce nemají tolik lidových zvyků. A pak – jsou daleko náročnější, složitější. Kříž není tak sympatický jako jesle. A pak víra v potřebnost spásy a život věčný – ty jsou ve víře a mysli člověka daleko méně přítomny. (Odpovězeno: 17.03.2008 09:52) 

Jak s užitkem prožít křesťanské Velikonoce? Liturgická slavení tajemství Kristova života nejsou jen vzpomínkami na historické události, i když skutečné, ale minulé. Vatikánský dokument o liturgii říká, že když se v církvi slaví ta tajemství, tak se jakýmsi způsobem zpřítomňují. Dovolím si poukázat např. na slavení Zeleného čtvrtku – ten večer Kristus ustanovil eucharistii. Ale při oslavě toho dne nevzpomínám pouze na tu událost, ale já jsem vlastně ve večeřadle přítomen, či jinak, večeřadlo je u nás v kostele…prostě já se večeře Páně živě, konkrétně účastním. A oslava vigilie bělosobotní? Je to oslava Kristova vzkříšení tehdy, je to hluboce vědomý živý prožitek setkání se zmrtvýchvstalým /oheň, svíce/, který zůstal po zmrtvýchvstání reálně přítomen všude ve společenství církve, shromážděné v jeho lásce, nejen ve svatostánku. Čili obnovit svou víru: ano, slavím a prožívám to, že On je tady tak, jako byl uprostřed apoštolů. Živé setkání se Zmrtvýchvstalým Kristem. Je tohle součást Vaší každodenní víry, při každém slavení? Chápeme, proč tolikrát zaznívá při liturgii znovu a znovu „Pán s vámi“, tj. Zmrtvýchvstalý Pán je nyní tady, po celý rok, nejen při slavení velikonočním.Tohle si odnést do všeho slavení v církvi – to je ten užitek.

A pak o vigilii se vzkříšení na nás uskutečňuje – křest je naše vzkříšení z vody a z Ducha. Ten kdo je o Velikonocích konkrétně křtěn, je vzkříšen! My, už dříve pokřtění, obnovujeme své křestní závazky…, připomínáme si svůj křest. Jak bohaté slavení!! Naučme se to…

(c) 2005-2023 Farnost Žleby