Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 7. března 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle7. března3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a za rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý9. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa10. března
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Sitařovu a Pikhartovu
Pátek12. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota13. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle14. března4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 16:40 hodin
Žleby - farastředaod 16:30 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin
Licoměřiceneděleod 12:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2010
všeobecný:
Aby byla světová ekonomika řízena podle zásad spravedlnosti a poctivosti a s ohledem na skutečné potřeby lidí, zvláště nejchudších.
misijní:
Aby církve v Africe byly všude na celém kontinentu znamením a nástrojem usmíření a spravedlnosti.
národní:
Aby křesťané odolali pokušení konzumního stylu života a znovu objevili hodnotu postní kázně a střídmého způsobu života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Postní doba nás povzbuzuje...

Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát.

Postní doba nás vede blíže k Bohu, a tím nám také umožňuje hledět na své bližní a jejich potřeby novýma očima. Kdo se začne dívat na Boha a na Kristovu tvář, uvidí i svého bratra jinýma očima, objeví jeho osobnost, odhalí, co mu je ku prospěchu a co mu naopak škodí, pozná jeho potřeby a trápení. Proto je postní doba, doba naslouchání pravdě, dobou příhodnou k tomu, abychom se obrátili k lásce, protože hluboká pravda, pravda Boží, je zároveň láskou.

Postní dobu charakterizují tři pilíře: modlitba,  půst  a skutky lásky…

Velikonoční dobu pokání (postní dobu) charakterizují podle církevní tradice tři formy zbožnosti: modlitba, půst a skutky lásky k bližnímu. V naslouchání Božímu slovu, které přijímáme a o kterém uvažujeme v posvátné liturgii i v osobní modlitbě, roste naše víra v evangelium, v Ježíše Krista, který nám zjevil Otcovo milosrdenství. Cvičení v postu a kajících skutcích jakož i duchovní bdělost podporují stále potřebné očišťování našeho srdce. Rozdáváním almužen a dalšími způsoby účinné lásky vydáváme svědectví o nezměrné lásce Ježíše Krista, který se vydal za nás a za naše bratry a sestry.

Benedikt XVI.

Neplodnost zaneprázdněnosti

Lidé jsou důležitější než hodiny...

Často jsme vlastními starostmi pohlceni natolik, že si ani nevšimneme potřeb lidí kolem nás. Jakmile si jich všimneme, musíme ještě udělat obrovský krok a zareagovat na ně. Rozhodneme-li se druhým pomoci, znamená to, že budeme muset obětovat jednu ze dvou věcí, které jsou pro nás nejcennější – peníze nebo čas. A možná budeme muset obětovat obojí.

Někdy se domníváme, že máme příliš málo obojího, jak času tak peněz, a proto druhým nemůžeme pomoci. Nejednou pak uvažujeme takto: Kdybych si to mohl dovolit, něco bych s tím udělal. Jelikož si to dovolit nemohu, přispěji alespoň na charitu. Ano, přispět na charitu je rovněž projevem laskavosti a někdy je to to nejlepší, co můžeme udělat. Ale pokud jde o osobní projevy laskavosti v každodenním životě, má většina z nás ještě prostor pro osobní růst.

Před více než dvěma tisíci lety (tedy o více než dva tisíce let dříve, než přišly faxy, iPody nebo mobilní telefony) varoval řecký filozof Sokrates: „Střezte se prázdnoty uspěchaného života.“ Možná se domníváme, že nemáme čas poděkovat recepční nebo upozornit pracovníka v kině, že někdo na parkovišti omylem nechal svítit světla. Možná jsme tak zaměstnáni dalším bodem svého nabitého programu, že ani nepřemýšlíme o tom, zda být laskavý či ne. Oč by byl ale život krásnější, kdyby lidé byli důležitější než hodiny!

(Gary Chapman)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby