Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 21. února 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle21. února1. neděle postní
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý23. února
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa24. února
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek26. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota27. února
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla a jeho rodiče
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle28. února2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2010
všeobecný:
Za vědce a intelektuály, aby upřímným hledáním pravdy dospívali k poznání jediného pravého Boha.
misijní:
Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně následovat Krista a hlásat evangelium všem národům.
národní:
Aby všichni trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení s křížem našeho Pána.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Děláme vše špatně ?! Postní doba

Postní doba se nese slovy Ježíše Krista: Obraťte se a věřte evangeliu! (Mk 1,15) Co ale obrácení znamená? Jsou snad opakované výzvy k obrácení Boží hrozbou, že vše děláme špatně ?!

Není tomu naštěstí tak. Evangelium, které nám Ježíš přináší, je dobrou zprávou o tom, že nás Bůh miluje, že nás přijímá, a že je na naší straně. Obrácení pak v první řadě znamená postupně se učit věřit v Boha, který je nám nablízku i v našich obtížích, který nás miluje, i když nám vše nejde tak, jak bychom si přáli a jak by bylo dobré.

Až potom, v síle tohoto poznání, jsme zváni na cestu přijetí spásy, odříkání zla a na cestu konání dobra.

Postní doba není pouze věcí žaludku…

Ráda bych se zeptala na význam a smysl postní doby. Nejsem si zrovna jista, co mám pod pojmem půst chápat z praktického hlediska. Téměř doufám, že to neznamená pouze příkaz: nejez do Velikonoc maso. (Kristýna)

Půst není v první řadě věcí úst a žaludku. Postní doba totiž není ani tak dobou postní, jako spíše dobou obrácení. Na druhou stranu se ale každý opravdový půst obvykle našeho žaludku nějak dotkne.

Postní doba se vyvinula z intenzivní přípravy dospělých katechumenů na křest, který se konal o Velikonocích. Byla také přípravou na opětovné přijetí těch, kdo spáchali nějaký velmi těžký hřích a po určitou dobu byli vyloučeni z užšího společenství církve. Tyto události prožívali všichni společně. Tak se tato doba stala společnou přípravou na Velikonoce.

Postní doba je přípravou na okamžik, kdy se při Velikonoční vigilii zříkáme všeho zla a vyznáváme svou víru v Kristovo i naše vzkříšení. Stojí proto za to si na počátku postní doby uvědomit, jakého konkrétního zla v našem životě se chceme zříci. Uvědomit si, od čeho se chceme odvrátit a jaké kroky můžeme učinit, aby naše obrácení ke Kristu a naše zvolání věřím bylo opravdové.

Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být ale nesen Kristovou silou. Nesmíme proto zapomínat na modlitbu a četbu Božího slova - Bibli.

Postní doba je také výzvou vědomě vyhledávat situace, kde svou víru můžeme uplatňovat láskou: věnovat něco ze sebe potřebným lidem. Věnovat můžeme čas, sluch i finanční prostředky. Vše toto získáme tím, že se dokážeme něčeho zřeknout (což je nazýváno postem).

Postní doba je v neposlední řadě i výzvou ke smíření: s druhými, s Bohem a se sebou samým.

Bratři a sestry, obracím se na vás na počátku postní doby, abych vás povzbudil na cestě k obrácení - to totiž vede k stále plnějšímu poznání tajemství dobra, které pro nás přichystal Bůh.  (Jan Pavel II.)

www.vira.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby