Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 7. února 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle7. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý9. února
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa10. únorasv. Scholastiky, panny
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek12. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota13. února
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra, jeho bratra a rodiče
----------------------------------6. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle14. února6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2010
všeobecný:
Za vědce a intelektuály, aby upřímným hledáním pravdy dospívali k poznání jediného pravého Boha.
misijní:
Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně následovat Krista a hlásat evangelium všem národům.
národní:
Aby všichni trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení s křížem našeho Pána.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Děti, televize a internet

Zajímejme se o to, co děti sledují Spousta problémů pro vychovatele

Televize a v ještě větší míře internet staví vychovatele před spoustu problémů. Dobře víme, co televizi i internetu vytýkají. V první řadě je to přemíra násilí, která u dětí vyvolává stres, poruchy spánku, úzkost, skupinovou agresivitu či necitlivost k utrpení druhých lidí. Filmů bez revolverů, potyček, zabíjení a potoků krve je v televizi žalostně málo. Z utrpení je pouhá podívaná a trpící člověk přichází o všechnu svou lidskou důstojnost. Co se týče videoher, některé sice obsahují doporučení týkající se věku hráčů, ale i přesto v nich často násilí převažuje nad vším ostatním. Vzpomeňme si třeba jen na hru GTA III, kde se hráč stává drogovým dealerem a pasákem, jehož cílem je zabít co nejvíce policistů. Stejně tak erotické a pornografické mohou vést k nápodobě v nich zobrazovaného chování. Zkrátka a jednoduše: obrazy nad námi mají velkou moc.

Zakazovat není dost dobře možné

Zakazovat dětem jakékoli televizní pořady není dnes dost dobře možné, pokud nechceme, aby se cítily vyloučené z dětského kolektivu. A kromě toho je tu riziko, že to, co nemají doma, budou vyhledávat u kamarádů a nad tím už rodiče nebudou mít vůbec žádnou kontrolu. Důležité je, aby se rodiče zajímali o to, co děti v televizi sledují. Nezapomínejme, že příklady táhnout! Děti by měly vědět, že my sami umíme čas strávený před obrazovkou omezit a že se nedíváme na každou hloupost.

Jasně vymezený čas

Je třeba kontrolovat, co děti v televizi sledují, a pořady vybírat. Nenechávejme dítě s televizí o samotě. Psychoanalytik Serge Hefez říká: „Jsem zásadně proti televizi v dětském pokoji.“ V rodině by též mělo být jasně stanoveno, že děti mohou strávit u televize, hraním her nebo brouzdáním na internetu každý den jen určitý, jasně vymezený čas.

V dětech podněcovat kritické myšlení

Rodiče by v dětech měli podněcovat kritické myšlení například tím, že jim vysvětlí, jak se takový televizní pořad vyrábí a co všechno v něm může být pouhý trik. Hloupé nebo nepravděpodobné scény je nejlepší odbýt žertem a vždycky je vhodnější říci: „To je blbost,“ než „To je nemorální“. Rodiče by měli vědět, že mohou působit i na instituce, které mají televizní program na starosti: stačí krátký dopis s pádnými argumenty. Hodně štěstí!

Podle knihy Denise Soneta: Já tě snad přetrhnu!, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Neoslavujeme Boha drmolením...

Blízká duchovní sestra sv. Františka Neri bratr Jakubka peče umírajícímu světci medové koláčky. Někdo by řekl: ,,Proč ten svatej nevzývá nejsvětější jméno Ježíšovo a místo toho si pochutnává na medovejch koláčcích?! Chce touto koláčkovou akcí udělat sestře radost. Tím přeci oslavuje Boha! Neoslavujeme Boha jen tím, že se modlíme a drmolíme svatá jména. Někdy je potřebí někomu podat číši studené vody. A máte za to království nebeské!  Antonín Bradna

(c) 2005-2023 Farnost Žleby