Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 31. ledna 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle31. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý2. únoraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa3. únorasv. Blažeje
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek5. únorasv. Agáty
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť
Sobota6. únorasv. Pavla Mikiho a druhů
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle7. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2010
všeobecný:
Za vědce a intelektuály, aby upřímným hledáním pravdy dospívali k poznání jediného pravého Boha.
misijní:
Aby si církev uvědomovala své misijní poslání a snažila se věrně následovat Krista a hlásat evangelium všem národům.
národní:
Aby všichni trpící, nemocní a postižení našli sílu spojit své utrpení s křížem našeho Pána.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Neboj se důvěřovat sobě

Když o sobě začínáme pochybovat

Někdy s námi život pořádně zatočí. Ať už je to třeba smrt někoho blízkého, vážná nemoc nebo zranění, ztráta domova nebo zaměstnání nebo vážného vztahu. Prohry a ztráty přicházejí ke každému z nás.

V takovém období možná začínáme pochybovat o svých vlastních schopnostech nebo úsudku. Naše sebedůvěra a sebeúcta hluboko klesá. Cítíme se ztraceni, zmateni, úplně prázdní. Všechno, co potřebuješ, aby ses mohl uzdravit, už máš. Musíš se jen znovu propracovat k tomu dobrému, co je v tobě a okolo tebe. Přijmi znovu život a radost.

Důvěřuj sám sobě a všechno ostatní bude následovat!

Prvním důležitým krokem je odpustit sám sobě. Odpustit si, že jsem byl lidský a dělal jsem chyby. Je v pořádku, když se někdy cítíš slabý, zmatený nebo nejistý sám sebou. Je to součást naší lidské existence.

Začneme-li malými úkoly, u kterých vidíme okamžitý výsledek. Získáváme důvěru, že zvládáme i ty větší. Včera jsi třeba uklidil kuchyň,  dnes jsi připraven pustit se do garáže! Uspořádání našeho okolí nám pomůže soustředit naše myšlenky.

Pamatuj, že je důležitý pokrok, ale ne dokonalost. Napiš si tato slova na nástěnku nebo si je připevni na lednici. Připomínají nám, že stále věříme v samy sebe,  i když chybujeme nebo ztrácíme cestu.

Buď dobrý sám k sobě

Když máš často pocit viny

Cítíte se špatně, projevíte-li hněv?  Zahanbují vás vaše pocity?  Trápíte se, když uděláte chybu nebo se zmýlíte? Máte pocit viny, dáte-li přednost svým potřebám před potřebami druhých?

Během života si mnoho lidí osvojí postoje, které je deprimují. Považují sebeúctu za svou slabost. Opravdová sebeláska však začíná uznáním, že každý z nás je Božím dílem. Láska k sobě je vyjádřením lásky k Bohu Stvořiteli. A co víc, nemůžete se stát darem pro ostatní, dokud nebudete pečovat o své vlastní duchovní, duševní a tělesné zdraví. Krátké pohledy na tyto otázky vám mohou pomoci překonat zkreslené představy, které brání plnému a poctivému životu.

Dej se na první místo. Nemůžeš pro nikoho ničím být, dokud nebudeš pečovat o sebe.

Vyjádři své názory. Je dobré, když se slyšíš mluvit.

Jestliže něco potřebuješ, nevymlouvej si to. I když to nemůžeš mít, něco potřebovat je v pořádku.

Važ si svého úsudku, prospěje ti to.

Když pociťuješ úzkost, uvědom si, že si v mysli představuješ nějakou děsivou budoucnost a vydáváš tak zbytečnou energii. Vrať se zpátky do přítomnosti.

Má-li tě někdo rád,  přijmi to a měj z toho radost. Láska není povinnost. Nemusíš udělat něco na oplátku.

(Daniel Grippo)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby