Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 13. prosince 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle13. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí14. prosincesv. Jana od Kříže
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Předvánoční koncert (barokní schodiště před kostelem)
Úterý15. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smíření (do 15:30 hodin)
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa16. prosince
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek18. prosince
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Božena Lancová *1924
Sobota19. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle20. prosince4. neděle adventní
Sbírka na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Okřesanečneděleod 12:00 hodin
Potěhyúterýod 15:40 hodin
Žleby - farastředaod 16:30 hodin
Licoměřiceneděleod 12:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2009
všeobecný:
Aby děti byly respektovány, milovány a nikdy se nestaly obětmi vykořisťování v různých formách.
misijní:
Aby o Vánocích lidé na zemi poznali Vtělené Slovo jako Světlo, které osvěcuje každého člověka, a aby národy otevřely své dveře Kristu, Spasiteli světa.
národní:
Aby Kristův pokoj pronikal skrze duchovní službu v armádě ke všem, kteří mají odpovědnost za mír.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Humor je přirozenou ochranou proti všem druhům fanatismu

Podle mne je humor přirozenou ochranou proti herezi a všem druhům fanatismu. Proč totalitní režimy nesnášejí humor? Protože berou jako absolutní něco, co je pouze relativní, částečné. Humor ale to, co se zdá absolutní, relativizuje, a proto se i prostřednictvím vtipů lidé brání. A naopak, humor dělá dobrou službu i v náboženských principech – ukazuje, že jejich ideologický výklad není poslední, že je potřeba postoupit výš ke smyslu duchovnímu.

Je ovšem rozdíl mezi dobrým a špatným humorem – špatný je destruktivní a to, o čem žertuje, vlastně ničí, zatímco dobrý humor povzbuzuje k hlubšímu pochopení. Když tedy řeholníci mezi sebou žertují o poslušnosti, nechtějí ji popřít, ale ukazují, že se nesmí chápat naivně.

Všude, kde jde o vážné problémy, se ale musí umět rozlišovat mezi tím, co má absolutní hodnotu, a tím, co se za absolutní neprávem vydává. Kdo to neumí rozlišit, ocitá se v nebezpečí, že jeho vtipy jsou nepodařené, nemístné. Bohužel jsou (i mezi mými posluchači) lidé, pro které je nedotknutelný i jejich klobouk. S takovými je ovšem lepší nežertovat.

Kardinál Tomáš Špidlík

Ve čtvrtek 17. prosince 2009 se dožil devadesáti let kardinál Tomáš Špidlík SJ. Oslav, které se k tomuto významnému jubileu konaly, se v Římě 10. prosince 2009 zúčastnil také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, který si kardinála Špidlíka vybral jako kazatele při oslavách svých 75. narozenin.

Vánoční pozdrav a přání

Vánoce 2009

Milí přátelé, sestry a bratři, mladí i starší, jako i děti, kteří  přicházíte, abyste si spolu s námi v našich kostelech a kaplích připomenuli narození Ježíše Krista!

Slavíme narozeniny našeho Pána. Letošní Vánoce nám připomenou návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v naší vlasti i jeho první zastávku v kostele Panny Marie Vítězné u Pražského Jezulátka. V době, kdy především bohatá západní společnost, ke které patříme, se staví k dítěti záporně či spíše se od něho odklání, v době, kdy narození dítěte není očekávanou radostnou událostí, nás Svatý otec přivádí k betlémskému Dítěti, abychom si uvědomili, že právě narozené děti jsou naší budoucností a jejich narození je též východiskem z ekonomické krize. A tak si ještě více uvědomujeme souvislosti Ježíšova života od jeho početí, narození, přes léta skrytého i veřejného života, až k jeho vykupitelské smírné oběti. Posilněni ve víře ze setkání s nástupcem svatého apoštola Petra chceme slavit Vánoce – narození toho, který dal smysl našemu životu a provází nás svou přítomností až do skonání světa, jako i v této radostné chvíli.

O Vánocích vám vyprošuji jistotu Boží ochrany a přízně a žehnám vám do nového

roku 2010 spolu s otcem biskupem Josefem a otcem arcibiskupem Karlem váš

X Dominik Duka, OP

biskup královéhradecký

(c) 2005-2023 Farnost Žleby