Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 29. listopadu 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle29. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Čepkovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý1. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa2. prosince
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Hermínu Staňkovou
Sobota5. prosince
14:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za rodinu Břeňovu, Ehrenbergerovu a duše v očistci
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle6. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za rodiče Havelkovy a Koudelovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2009
všeobecný:
Aby děti byly respektovány, milovány a nikdy se nestaly obětmi vykořisťování v různých formách.
misijní:
Aby o Vánocích lidé na zemi poznali Vtělené Slovo jako Světlo, které osvěcuje každého člověka, a aby národy otevřely své dveře Kristu, Spasiteli světa.
národní:
Aby Kristův pokoj pronikal skrze duchovní službu v armádě ke všem, kteří mají odpovědnost za mír.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Advent nás zve…

Člověk má svobodu vyslovit svůj souhlas

V adventní době se církevní společenství připravuje na slavení velkého tajemství vtělení. Jsme pozváni nově objevovat svůj osobní vztah k Bohu a prohlubovat ho.

Latinské slovo „adventus“ odkazuje na Kristův příchod a zdůrazňuje sestoupení Boha k lidstvu, na něž by každý měl odpovědět s otevřeností, hledáním a souhlasem.

Tak, jako je Bůh svobodný, protože ho k tomu vede jedině jeho láska, má i člověk svobodu vyslovit svůj souhlas: Bůh očekává odpověď danou z lásky.

Bůh chce přicházet na zemi skrze nás

V určitém smyslu Pán chce skrze nás lidi stále přicházet na zemi. Klepe na dveře našeho srdce: Jsi ochoten dát mi své tělo, svůj čas a svůj život? Je to hlas Pána, který chce vstoupit i do naší doby, chce vstoupit skrze nás do života dnešních lidí. Hledá živý příbytek, totiž náš osobní život. To je příchod Páně a tomu se chceme v době adventní novým způsobem učit: Ať Pán přijde také skrze nás.

Zpracováno podle knihy: 365 dní s Benediktem XVI.

Porušil jsem více pravidel, než dokážu spočítat

Znáte to. Visačce na tričku se symbolem „čistit jen chemicky“ věnujeme více pozornosti než varování „způsobuje rakovinu“ na cigaretách. Rady, abychom používali krém na opalování, pouštíme jedním uchem tam a druhým ven, dokud nemusíme jít na vyšetření s pigmentovou skvrnou.

Ignorujeme výzvy, abychom více pili, dokud se nám nevytvoří první ledvinový kámen. Zjevně se řídíme tím, co je pro nás důležitější pro danou chvíli, než abychom se zamýšleli nad tím, co nám to přinese do budoucna.

Porušil jsem více pravidel, než dokážu spočítat, a vy určitě také. K pravidlům většinou přistupujeme s tím, že je dobré je znát – abychom je mohli lépe obejít. Ve svém duchovním životě se chováme podobně, když žijeme tak, jako by Bůh viděl jenom to, co se mu my rozhodneme ukázat. Takovéto naše „zacházení“ s pravidly může určovat nejenom náš přístup k životu, ale může nás také vést ke smrti. Katolická církev ale má prostředek k tomu, abychom se naučili, jak jednat s naším sklonem různě si upravovat pravidla našeho života a našeho vztahu s Bohem podle svého, s naším sklonem pravidla překrucovat nebo porušovat – tímto prostředkem je svátost smíření.

Převzato z knihy Crash test.

***

Advent není hrou na to, jako že se Ježíšek ještě nenarodil, a tak už se děsně těšíme a připravujeme na vánoce, kdy se narodí a kdy k nám jako konečně přijde.

***

Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí. Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží: Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím. Amen

(Podle sv. Bernarda z Clairvaux)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby