Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 22. listopadu 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa25. listopadu
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Pátek27. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota28. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle29. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Čepkovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2009
všeobecný:
Aby všichni muži a ženy na světě, zvláště ti, kteří mají zodpovědnost v oboru politiky a ekonomiky, nikdy neselhali ve svém závazku chránit stvoření.
misijní:
Aby věřící z různých náboženství prostřednictvím svědectví svého vlastního života a bratrského dialogu jasně ukazovali, že Boží jméno je nositelem pokoje.
národní:
Aby správné pojetí svobody a demokracie vedlo k překonání závislostí, pokušení konzumismu a negativních jevů v naší společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Bolest

Jak zacházet s bolestí

Život se zpravidla nepodobá procházce růžovým sadem. Někdy přichází nezvaná bolest, která na naši životní cestu navrší celou horu kamení. Bolest s sebou nese změnu a změna přináší těžký úkol. Hora však může být zdolána a problémy se dají zvládnout.

Všichni jsme dílem milujícího Stvořitele, úžasný celek mysli a těla, duše a citů. Jestliže se jedna nebo více částí tohoto celku vychýlí z rovnováhy, působí bolest jako výstraha a signál.

Neexistují žádná rychlá a jednoduchá řešení. Každá cesta od zranění k celistvosti je totiž proces. Neznamená ale, že jím člověk prochází sám. Ať už je bolest, se kterou se máš vypořádat, krátkodobá nebo vleklejší, ať je to zranění nebo nemoc, duševní otřes či ztráta.

* Bolest nás učí určovat si priority.

Možná teď vidíš nový smysl a význam toho,

co jsi předtím, když jsi byl zaneprázdněn,

bez povšimnutí přecházel.

Vypočítej si v duchu,

co můžeš přičíst ke svému životu,

aby se stal smysluplnějším?

Co můžeš naopak odečíst?

* Občas se ti možná zdá,

že tě nikdo nechápe.

Stane-li se to,

odolej svému nutkání

přerušit kontakt s lidmi.

Koneckonců jsme všichni

do určité míry zakusili bolest

a schopnost se vcítit

je jednou z nejdůraznějších Božích připomínek,

že jsme si v tolika směrech podobní.

* Hledej nové cesty,

na které tě může nasměrovat tvá bolest.

Změna směru

tě může posunout k netušeným možnostem.

Jednoduchá objížďka

ti poskytne nejedno dobrodružství života!

(Anne Calodich Fone)

Se svolením převzato z edice Skřítkova pomoc, kterou vydalo nakladatelství Doron.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby