Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 15. listopadu 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. listopadu33. neděle v mezidobí
Sbírka na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 12.11.2009 je duchovní správce nemocen. Od 15.11. do 21.11. zastupuje P. Petr Tobek, tel: 732362406, 327390201
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota21. listopaduZasvěcení Panny Marie
12:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Křest Martina Adámková (P. Brychta)
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Pohřeb Petra Němcová *1947 (P. Tobek)
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2009
všeobecný:
Aby všichni muži a ženy na světě, zvláště ti, kteří mají zodpovědnost v oboru politiky a ekonomiky, nikdy neselhali ve svém závazku chránit stvoření.
misijní:
Aby věřící z různých náboženství prostřednictvím svědectví svého vlastního života a bratrského dialogu jasně ukazovali, že Boží jméno je nositelem pokoje.
národní:
Aby správné pojetí svobody a demokracie vedlo k překonání závislostí, pokušení konzumismu a negativních jevů v naší společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Pád mnoha ´mocných´

Kdo popírá Boha, má – zdá se – snadný život…

Minulé století vidělo padnout nemálo mocných, o nichž se zdálo, že dosáhli výšin takřka závratných. A najednou byla jejich moc pryč. Ti, kdo popírají Boha, a v důsledku toho postrádají úctu k člověku, mají – zdá se – snadný život a dosahují materiálního úspěchu. Stačí však nahlédnout pod povrch, a zjistíme, že tito lidé jsou nešťastní a nespokojení.

Pouze ten, kdo v srdci uchovává posvátnou „bázeň Boží“, má důvěru i v člověka a dokáže věnovat svůj život vytvoření spravedlivějšího a bratrského světa.

Jediná naděje je v Bohu

Jediná „jistá“ a „spolehlivá“ naděje je v Bohu. Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha ze svých rozhodnutí a svého jednání. Vidíme, že není snadné vytvořit společnost založenou na dobru, spravedlnosti a bratrství, protože lidská bytost je svobodným tvorem a jeho svoboda zůstává křehkou. Musíme proto svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru.

Nesnadné hledání „správných zřízení lidských věcí“ je úkolem pro všechny generace. A proto, milí přátelé, naslouchejme Slovu, které jediné nám může dát pevnou naději, protože je Slovem Božím. Opřete o víru v Krista své plány jakož i aktivity v každé oblasti společnosti.

Ježíš své přátele nikdy neopustí !

Ježíš nikdy své přátele neopustí. Ujišťuje o své pomoci, protože nic nelze konat bez něho, zároveň však vyžaduje, aby se každý osobně nasadil a šířil jeho univerzální poselství lásky a pokoje.

(Benedikt XVI.)

Pod komunistickou nadvládou došlo k barbarizaci naší společnosti

míní Radovan Lukavský

Pane Lukavský, jaký názor máte na dnešní dobu?

Radovan Lukavský: Myslím si, že zejména pod fašistickou a komunistickou nadvládou došlo k určité barbarizaci společnosti, ke ztrátě hodnot, k podpoře účelovosti jednání. Pevně ale věřím myšlence Jana Zahradníčka obsažené v poémě Znamení moci:

Byla jich hrstka, zrovna jak zrní v hlíně, spravedlivých a milosrdných

a touto setbou se obrozovala zem.

Vždycky tomu tak bylo.Vždycky tomu tak bude. ¨

Protože i v této době se vytvářejí a existují takové hrstky i mladých lidí, kteří sledují ty nejušlechtilejší cíle a jsou zárukou naděje do budoucnosti.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby