Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 20. září 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle20. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí21. záříSvátek sv. Matouše
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Marii a Václava Kadeřábkovy
Úterý22. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa23. zářísv. Pia z Pietrelciny
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek25. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota26. září
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice slavnost posvěcení kostela
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Havla a Marii a Františka Kadlecovy
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle27. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Petra Fantu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Růženku a Václava Neubaerovy

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2009
všeobecný:
Aby Boží slovo bylo lépe poznáváno, přijímáno a prožíváno jako zdroj svobody a radosti.
misijní:
Aby se křesťané v Laosu, Kambodži a Myanmaru, kteří se často potýkají s velkými problémy, nenechali odradit od hlásání evangelia svým bratřím a důvěřovali v sílu Ducha svatého.
národní:
Aby se šířila vzájemná úcta a láska mezi náboženstvími v naší zemi cestou modlitby, dialogu, růstu vzdělávání a vzájemného poznání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Návštěva Benedikta XVI. v přenosech České televize

Bohoslužbu z letiště v Brně-Tuřanech odvysílá v přímém přenosu program ČT 1

Sobota 26. září: Papež v České republice, 11.00 hodin, ČT 24, 13.10 hodin, ČT 24, 14.10 hodin, ČT 24, 15.10 hodin, ČT 24, 16.10 hodin, ČT 24

Nešpory s papežem Benediktem XVI., 18.00 hodin, ČT 2 a ČT 24

Setkání s řeholníky, duchovními a členy církevních hnutí v chrámu sv. Víta v Praze.

První den oficiální návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice skončí podvečerním setkáním s členy církevních hnutí, kněžími, řeholníky a řeholnicemi v pražské svatovítské katedrále. V rámci klasické liturgie nešpor osloví papež nejen přítomné duchovní osobnosti, ale prostřednictvím televizních kamer také všechny, kteří se stanou diváky této výjimečné události.

Papež v České republice, 19.15 hodin, ČT 24

Neděle 27. září: Papež v České republice, 8.30 hodin, ČT 24

Přímý přenos slavnostní bohoslužby na letišti v Brně-Tuřanech, 9.50 hodin, ČT 1 a ČT 24

Na bohoslužbě budou přítomni přední představitelé církevního a politického života a desetitisíce věřících. Bude to poprvé v historii, kdy papež zavítá na území města Brna. Česká televize připravila také z této slavnosti přímý přenos, který bude trvat přibližně dvě a půl hodiny. Režie Jakub Nosek.

Papež v České republice, 12.20 hodin, ČT 24, 14.10 hodin, ČT 24, 15.10 hodin, ČT 24, 16.10 hodin, ČT 24, 17.10 hodin, ČT 24

Pondělí 28. září:

Zastavení papeže Benedikta XVI. v bazilice sv. Václava, 8.45 hodin, ČT2

Návštěva místa mučednické smrti svatého Václava je mimořádnou událostí. Poté co Benedikt XVI. na závěr požehná shromážděným kněžím seniorům, přesune se z centra Staré Boleslavi v papamobilu jako výjimečný celebrant mše svaté na Proboštskou louku, k již shromážděným desetitisícům poutníků, kteří dorazili na Národní svatováclavskou pouť.

Přímý přenos slavnostní bohoslužby z Proboštské louky ve Staré Boleslavi, 9.15 hodin, ČT 2

Byla to právě Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi, které nakonec podřídil Svatý otec termín své třídenní návštěvy České republiky. Pro atmosféru slavnostní bohoslužby v den slavnosti sv. Václava a státního svátku ČR bude Benedikt XVI. ráno přítomen v bazilice sv. Václava, kde uctí památku národního patrona a mučedníka. 400. výročí Palladia dozní symbolicky právě v přítomnosti papeže, který se pokloní v bazilice také tomuto mariánskému reliéfu, ochrannému štítu naší země. Komentují J. Regner a P. Havlíček.

Pořady Českého rozhlasu

Sobota 26. září

9:00, ČRo 1 – Radiožurnál

Křesťanský týdeník s aktuálními informacemi o programu návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR.

18:00, ČRo 2 – Praha

Přímý přenos modlitby nešpor s kněžími, řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze s promluvou papeže Benedikta XVI.

Neděle 27. září

10:00, ČRo – 3 Vltava

Přímý přenos mše svaté s promluvou papeže Benedikta XVI. z letiště v Brně-Tuřanech a polední modlitba Anděl Páně. Slovem provází Eva Hadrová a P. Miloslav Fiala.

18:10, ČRo 6

Názory a argumenty. Nedělní debata u kulatého stolu Českého rozhlasu 6: Papež a Česká republika.

19:10, ČRo 6

Svět viděný internetem. Papež Benedikt XVI. na světové internetové síti.

19:30, ČRo 6

Hovory o vztazích. Katolická rodina v dnešním světě.

20:10, ČRo 6

Téma – Duchovní poselství papeže Benedikta XVI.

21:10, ČRo 6

B21 – Bible pro 21. století. Ježíš Nazaretský očima Josefa Ratzingera.

21:40, ČRo 6

Zaostřeno na církve. Papež Benedikt XVI. v České republice.

22:10, ČRo 6

Portréty: Arcibiskup a kardinál Josef Ratzinger a papež Benedikt XVI.

23:10, ČRo 6

Politická analýza týdne. Papež a svět.

23:20, ČRo 6

Letem kulturním světem. Dějiny papežství a umění.

23:50, ČRo 6

Slovo na příští týden. Papežové a české země.

Pondělí 28. září

9:45, ČRo 2 – Praha

Přímý přenos slavnostní bohoslužby z Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi s promluvou papeže Benedikta XVI. a jeho poselstvím mladým lidem v České republice.

9:45, ČRo 2 – Praha

Joseph Ratzinger – papež, víra, svět. Dokument o papeži Benediktu XVI. připravil Jan Sedmidubský.

Papežova cesta po České republice na obrazovkách televize Noe

Studio Benedikt přiblíží papežskou návštěvu v v sedmi několikahodinových vysílacích blocích

Nejen obyvatelé České republiky, ale i svět se pečlivě připravuje na příjezd Svatého otce, který svoji státní a pastorační návštěvu naší země vykoná od soboty 26. do pondělí 28. září 2009.

Diváci TV Noe se proto budou moci setkat s programem Svatého otce v sedmi několikahodinových vysílacích blocích. V Ostravě vzniklo zvláštní studio s příznačným názvem – Studio Benedikt. Aby diváci získali co nejvíc informací kolem papežské návštěvy, budou hosté a moderátoři tohoto studia vstupovat na obrazovku vždy minimálně půl hodiny před a půl hodiny po přímých přenosech, ale i v jejich průběhu. Moderátoři Stanislava Vidumská a Marcel Puvák si budou do ostravského studia zvát hosty, kteří budou na papežovu návštěvu reagovat. Ve zpravodajských relacích se mohou diváci vracet k prožitým okamžikům papežské návštěvy. Televize Noe tak chce těm divákům, kteří se vlastních poutí nemohou zúčastnit, vybudovat virtuální mosty mezi reálnou papežskou návštěvou a jejich domovy. Vzniká tak pro ně možnost dostat odpovědi na nejrůznější dotazy týkající se této naprosto mimořádné událostí v naší zemi. Několik slov k programu.

V pátek 25. září ve 20.05 uvidíme nový zajímavý dokument italsko-německé produkce o Benediktu XVI., který obsáhle zachycuje celý jeho život a nese název Dobrodružství pravdy.

První blok Studia Benedikt začíná v sobotu 26. září v 11.00 a bude trvat do 13.30. Uvidíme přílet Svatého otce, uvítací ceremoniál a návštěvu kostela Panny Marie Vítězné. Navíc se naši moderátoři spojí se zpravodaji v Praze a budou přímo z místa informovat o aktuálním dění.

Další blok začne v 16.45 a skončí ve 21.00. Uskuteční se v něm přímý přenos z papežova setkání s představiteli politického, společenského života a s diplomatickým sborem. V 18.00 se diváci zúčastní modlitby nešpor z pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Odtud se přemístíme do Brna, kde televize Noe uskuteční večerní přímý přenos Koncertu naděje.

Druhý den návštěvy svatého Otce, v neděli 27. září, začíná Studio Benedikt vysílat už v 7.00. Uvidíme nejdříve koncert Hradišťanu a brněnské Kantilény, pak budeme sledovat papežův přílet do Brna. Následovat bude mše svatá z Tuřanského letiště, která začne v 10.00. Další program obstará hudební pásmo Posádkové hudby Olomouc a Kyjovánku. Studio Benedikt se znovu ozve v 17.00 a vytrvá do 22.30. Opět v přímém přenosu uvidíme papežovo setkání s představiteli Ekumenické rady církví i setkání s akademickou obcí. Do Studia Benedikt se znovu diváci vrátí k přímému přenosu od 19.30 do 22.30 ze Staré Boleslavi.

V pondělí 28. září začne Studio Benedikt vysílat již v 6.30. Podíváme na louku ve Staré Boleslavi, kde probíhá hudebně-dramatický předprogram. V 8.45 se očekává příjezd svatého Otce a jeho návštěva v bazilice sv. Václava. Pak následuje slavnostní mše svatá. Poslední vstup začne od 17.00 do 19.00. Budeme se aktuálně s našimi hosty vracet k jednotlivým událostem a v 17.15 uvidíme Benedikta XVI. naposledy na letišti před odletem do Říma.

Pořady rádia Proglas

V pondělí, ve středu a v sobotu vysíláme zpravodajskou relaci - Za papežem s Proglasem. (15:50-15:55)

Každý všední den v čase 15.05-15.30 čteme z dokumentů Benedikta XVI., relace nese název Ze spisů Benedikta XVI.

Z návštěvy Svatého otce v České republice bychom rádi vysílali přímý přenos slavnostních nešpor, které se v sobotu 26. září 2009 pomodlí s kněžími a řeholníky od 18:00 v pražské katedrále sv, Víta, Václava a Vojtěcha. Po jejich skončení se na vlnách Proglasu přesuneme do areálu letiště v brněnských Tuřanech, odkud přeneseme část Koncertu naděje.

V neděli 27. září 2009 chystáme přenos, nejen mše svaté, která začíná v 10:00, ale také důležitých částí předprogramu a poprogramu. Od 18:00 vám zprostředkujeme setkání Svatého otce se zástupci akademické obce ve Vladislavském sále Pražského hradu.

V pondělí 28. září 2009 na Proglasu zachytíte mši svatou ze Staré Boleslavi, začíná v 9:45, s vybranými částmi předprogramu.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby