Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 14. června 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle14. červnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 15.6. do 26.6.2009 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech ho zastupuje P. Pavel Tobek tel. 604701114 nebo 327512115
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota20. červnaPamátka Neposkvrněného srdce Panny Marie
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky (P. Tobek)
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle21. června12. neděle v mezidobí
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2009
všeobecný:
Aby mezinárodní pozornost vůči chudším zemím dala vzniknout konkrétní pomoci, zvláště ve snížení zdrcujícího břemena zahraničních dluhů.
misijní:
Aby církve, které působí v oblastech poznamenaných násilím, byly podporovány láskou a konkrétní blízkostí všech katolíků na světě.
národní:
Aby na přímluvu apoštola národů evangelium prostupovalo do všech oblastí a okamžiků každodenního života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Vrtá mi hlavou, proč bychom my měli hledat Boha...

Proč se neukáže on, proč o sobě nedá vědět?

(Odpovídá Adrián Pavel Zemek OPraem.)

Dotaz: Neni víra vymysl, blbost a projekce? Jak to objektivne pro svůj život zjišťovat?

Odpovídá Adrián Pavel Zemek OPraem.: Je běžné, že ve svém životě prožíváme chvíle, ve kterých se jaksi zpochybňuje naše dosavadní cesta, a také cesta víry. Napadá nás, zda jsme se nestali obětí sebeklamu. Posílit a povzbudit nás v takových chvílích může společenství církve, osobní svědectví jiných lidí, abychom tak při svém uvažování o víře a praktikování náboženského života prošli přes peřeje pochybností dál po proudu našeho života. Objektivnost by mohla být právě v tom, že člověk přijímá svědectví druhých lidí a nezůstává tedy uzavřen jen v sobě.

Dotaz: Vrtá mi hlavou, proč bychom my měli hledat Boha. Proč se neukáže on, proč o sobě nedá vědět? Kdyby existoval, proč by se skrýval?

Odpovídá Adrián Pavel Zemek OPraem.: Vlastně je pravda to, že Bůh se ukázal a dal o sobě vědět, a přesto je také třeba, abychom ho hledali. Kdyby se totiž Bůh projevil v celé své moci a samozřejmosti a nebyl, řekněme schován za svým stvořitelským dílem, člověk by Boží existenci vnímal bez možnosti svobodného rozhodnutí jako nepopiratelný fakt. Podobně jako živý zdravý člověk dýchá, a má-li přežít, nemůže jinak. Bůh si zřejmě přál a přeje nám lidem ponechat prostor svobody, ve které když objevíme jeho stopy ve vesmíru, v našem vlastním životě, abychom se pro něho svobodně rozhodli a dali mu svou důvěru. A když poznáme jeho dobrotu k nám, i svou lásku. Za touto Boží hrou na schovávanou bych nehledal nic zlého ze strany Boží, ale jen a jen velkou citlivost Otce, který nechá své děti růst v poznání. (Odpovězeno: 11.06.2009 13:50)

Dotaz: Kde berete jistotu, že nějaký bůh existuje?

Odpovídá Adrián Pavel Zemek OPraem.: Když tak o tom přemýšlím, tak se přiznám, že má jistota je velice osobní, a myslím, že to tak bude u každého věřícího člověka. Tím vlastně myslím, že je výsledkem dosavadní životní cesty, kde mnoho skutečností ukazuje směrem k Bohu, překvapivost vesmíru, podivnost i nádhera lidského života, schopnost mít rád a současně najití štěstí v tom, když člověk má druhé rád a mnoho dalších a dalších skutečností. To všechno mi ukazuje k Bohu, jak je přiblížen v Bibli, především v Novém zákoně. Osobní je tato jistota proto, že jí člověk nemůže věnovat druhému, i když by třeba hodně chtěl, protože ho má hodně rád, ale může se jenom dělit o to, co pro něho osobně Bůh znamená. (Odpovězeno: 11.06.2009 14:03)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby