Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 7. června 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Ševčíka
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý9. června
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
Středa10. června
14:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Marie Kořínková, *1931
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Pátek12. června
14:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pohřeb Jiřina Pecková, *1923
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle14. červnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2009
všeobecný:
Aby mezinárodní pozornost vůči chudším zemím dala vzniknout konkrétní pomoci, zvláště ve snížení zdrcujícího břemena zahraničních dluhů.
misijní:
Aby církve, které působí v oblastech poznamenaných násilím, byly podporovány láskou a konkrétní blízkostí všech katolíků na světě.
národní:
Aby na přímluvu apoštola národů evangelium prostupovalo do všech oblastí a okamžiků každodenního života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Modlitba

Čas nemluvňat

(Václav Renč ) z knihy S anděly si nelze připíjet

Vším už jsi ke mně promlouval, - vším, Pane.

Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane,

přátelskou dlaní v bojích s tímto světem,

dokonce chválou - žel, že ne Tvým květem…

i rozkoší, co šlehat v zakázané

tvé sedmé nebe zdá se - s horkým létem -

i nejsladším z tvých darů na zemi,

jímavým okem, jež se slzou tmí:

vší svojí dobrotou v tom jednom oku

jak odraz celých nebes na potoku!…

Veškerým lidstvem s pradávnými domy,

s oblouky opřenými o sloupoví;

když zapomněním kroků v prach se zlomí,

zas obejme je bujný porost nový.

Vším, vším!…

Jen, Pane, že jsem neměl hlasu

pro hodnou odpověď, - i mlčel jsem;

blaženým záviděl jsem smrt a spásu

a k Bolesti jak k matce držel jsem -

s Nadšením srostlý jako s blížencem,

do čtyř stran světa paže rozpínal.

Když dokonalost tvou jsem objímal,

uměl jsem hlesnout: klamu jen - a tak

v čas nemluvňat se vracím…

Jsem jen znak!…

Jsem bez hlasu - tys, Pane, slovo dal,

kdo výpověď však svými ústy zdolá?

Dík tobě jsem se bohem prachu stal,

anděla tvého v sobě nesu dál -

hlas tedy ještě rozvaž, - anděl volá!

(c) 2005-2023 Farnost Žleby