Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 24. května 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle24. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Zoubkovu a Kuperovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý26. květnasv. Filipa Neriho
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa27. května
13:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Josef Kropáček, *1961
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Pátek29. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota30. květnasv. Zdislavy
19:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle31. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Peřinovu, Novákovu a syna Aloise a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2009
všeobecný:
Aby se laici a křesťanské komunity stali odpovědnými podporovateli kněžských a řeholních povolání.
misijní:
Aby nově založené katolické církve byly vděčné Pánu za dar víry, připravené podílet se na všeobecné misii církve a nabízely své možnosti k hlásání evangelia na celém světě.
národní:
Aby sdělovací prostředky šířily ve společnosti ducha pravdy a krásy, vzájemnou lásku a spravedlnost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Deset malých křesťánků

Deset malých křestánků se těší ze své víry. Však jednomu se kázání nelíbilo, i bylo jich jen devět.

Devět malých křesťánků ve všem věrni byli, však jeden z nich svou radost ztratil a zbylo jich jen osm.

Osm malých křesťánků slyšelo cos o “blíženecké lásce” , však jednomu to těžké bylo, i zbylo jich jen sedm.

Sedm malých křesťánků se zpovídalo rádo, však jeden řekl: nechce se mi i zbylo jich jen šest.

Šest malých křesťánků mínilo : “Církev má všechny trumfy,” však jeden z nich byl zklamán velmi i zbylo jich jen pět.

Pět malých křesťánků bylo ozdobou církve, však jeden myslel, že není ctěn I zbyli už jen čtyři.

Čtyři malí křesťánci byli vždy v pravdě, však jeden tempu nestačil I zbyli již jen tři.

Tři malí křesťánci se zúčastnili všeho, však jednomu to málo bylo I zbyli již jen dva.

Dva malí křesťánci – Začátek, ale ne, Z nich jeden ztratil odvahu I zbyl už jenom jeden.

Jeden malý křesťánek, tak malým všem se zdál, Však i když devět uteklo, On není z Bohem sám.

Jeden malý křesťánek přivedl svého přítele a ten s ním do kostela šel, I byli zase dva.

Dvěma malým křesťánkům To potěšení je, každý si jednoho Ještě přizve,

I byli zase čtyři

Čtyři přesvědčení křesťané Věřili dnem i nocí, což jako virus působí A bylo jich už osm.

A ještě chybí dva, však lze to pochopit, když ty i já se zapojíme, Tu bude nás zase deset.

Křesťanské aforismy

PLATNOST

Naše víra nám nebude nic platná, nebude-li mít platnost naše láska.

POSTOJ

Člověk je bud majetkem Boha, anebo kořistí ďábla, bud je chráněn, anebo je uloupen. Záleží na našem postoji ke Kristu - Vlastníku a Ochránci věřících.

SLABOST

Slabost nám hrozí tehdy, když pociťujeme svou vlastní sílu.

SLOVO BOŽÍ

Nevážíme si Božího slova, jak bychom měli, proto ani svá vlastní slova nevážíme, jak by se slušelo.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby