Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 17. května 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle17. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby POUTNÍ za Annu a Josefa Procházkovy a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžele Dastychovy, Brebisovy a Zelenkovy
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý19. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa20. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod a májová pobožnost
Pátek22. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Sobota23. května
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov poutní eucharistická oběť (P. Stařík)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle24. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Zoubkovu a Kuperovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2009
všeobecný:
Aby se laici a křesťanské komunity stali odpovědnými podporovateli kněžských a řeholních povolání.
misijní:
Aby nově založené katolické církve byly vděčné Pánu za dar víry, připravené podílet se na všeobecné misii církve a nabízely své možnosti k hlásání evangelia na celém světě.
národní:
Aby sdělovací prostředky šířily ve společnosti ducha pravdy a krásy, vzájemnou lásku a spravedlnost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Jestli jsi, Bože... !

aneb víra je proces, v němž mají pochybnosti a krize své místo

Závist anebo nenaplněná touha?

Asi se všichni shodneme na tom, že závist je velice ošklivá a velice nežádoucí lidská vlastnost. Je v lidské přirozenosti své nepěkné vlastnosti před druhými spíše skrývat a utajovat, než je vynášet na denní světlo. Je běžné, že si lidé závidí lepší plat, lepší auto, vydařenou dovolenou, ale nahlas to přiznají jen málokdy. Nevzpomínám si, kdy se mi naposledy stalo, že by mi někdo nepokrytě záviděl nějaké hmotné statky. Připouštím, že to může být i tím, že se je snažím nehromadit a nezavdávat k závisti důvod. Přesto se mi v poslední době poměrně často stává, že mi někdo řekne já ti závidím. A vzápětí se ukáže, že předmětem závisti není žádný hmotný statek, ale víra. Přesněji: život z víry nebo aspoň snaha o něj. Ano, snaha o život z víry, to je asi výraz nejpřesnější, protože nic není hotovo.

Víra je proces, v němž mají pochybnosti a krize své nezastupitelné a velmi důležité místo.

Víru člověk nemá jednou provždy. Víra je proces, v němž mají pochybnosti a krize své nezastupitelné a velmi důležité místo. Kdesi jsem četla, že čínština používá pro slovo krize dvou znaků. První znamená nebezpečí, druhé příležitost. Krize je bodem zlomu. A podle toho, kam se člověk přikloní, najde buď nebezpečí, nebo nové možnosti. Ve hře je, tak jako vždy, jeho svobodná vůle. Tedy žádná determinace a proto žádné výmluvy na osud, na nespravedlnost, na vnější podmínky či okolnosti.

Strach o svou nevíru, aneb klamné představy o Bohu

Při setkání s člověkem, který jedinou holou větou přizná, že mi závidí víru, se mi velice hodí zkušenosti z hospice. Tam se taky něco málo dozvíme z pacientových slov, ale často se mnohem víc dovídáme v tzv. nonverbální, neboli mimoslovní komunikaci. Něco podobného, jako když v dopise to nejdůležitější vyčtete mezi řádky. I tady se dá leccos vyčíst. Někdy se za těmi několika slovy skrývá opravdu upřímná lítost, bezradnost, nenaplněná touha a vlastně hlasité volání S.O.S., pomoz mi. Tady obvykle není tak těžké pomoci.

Složitější je to v případě, že za onou holou větou následuje palba dlouhých souvětí, plných urážek, jízlivostí a výčitek. Když ale člověk nezpanikaří, když zachová klid a snaží se i v této nepříjemné situaci vidět hozenou rukavici a slyšet nevyslovené S.O.S., pomoz mi, může si v tom nešťastníkovi číst jako ve slabikáři. Někdy se tam dočte, že v pozadí je strach o svou nevíru, strach, aby se jí nemusel vzdát, protože mu vyhovuje. Lpí na ní, aby nemusel ve svém životě něco změnit. Lpí na ní, protože nechce, aby nějaký Bůh byl a jednou ho snad nechtěl soudit. Bojí se, že by mu neodpustil, protože podle sebe soudí druhé, tedy i Boha, o kterém si vytvořil naprosto falešnou představu. Jelikož sám nedovede odpouštět, nevěří, že Bůh by mohl odpustit jemu. I když se takový člověk tváří jako velký silák, v podstatě je to hromádka neštěstí. Útočí, zraňuje, protože prožívá krizi a neví kudy z ní ven.

Snášení argumentů a rozumových důvodů nevede k cíli

Jak mu pomoci? Snášení argumentů a rozumových důvodů většinou vede k vyhrocení diskuse, ke zklamání obou diskutujících, nikoliv však k žádoucímu cíli. Lidský rozum je na Boha krátký. Žádný člověk, ani ten nejvzdělanější teolog, nemůže Boha poznat jen svým rozoumkem. Mnohé se o něm může dozvědět z Bible, ale zde hodně záleží na tom, jak a s jakým úmyslem ji čte. Samotné studium nestačí…. (Marie Svatošová)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby