Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 29. března 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle29. března5. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, jeho rodiče, Josefa Kudrnu a rodinu Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Václava Kindla
Úterý31. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Jelínkovu a Zahradníkovu
Pátek3. dubna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
16:30 hod. kostel sv. Václava Horky Obecní úřad svátost smíření
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za Ladislava Havránka
Sobota4. dubna
10:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy křest Lucie Terezie Bílá
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle5. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Licoměřiceneděleod 12:00 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2009
všeobecný:
Aby Pán požehnal dílo zemědělců hojnou žní a učinil srdce lidí v bohatších zemích citlivějšími k problému hladu ve světě.
misijní:
Aby křesťané, kteří působí v oblastech, kde jsou životní podmínky chudých, slabých, žen a dětí nejtragičtější, byli znamením naděje díky jejich odvážnému svědectví Evangeliu solidarity a lásky.
národní:
Aby víra ve vzkříšení a velikonoční radost pronikla celý náš život a my se stali živými svědky evangelia.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Velikonoce 2009 ve farnosti.

Čtvrtek

9. dubna

Zelený čtvrtek

17:00 hod. 

Potěhy na památku poslední Večeře Páně

Pátek

10. dubna

Velký pátek

Den přísného postu

17:00 hod. 

Potěhy památka Umučení Páně

Sobota

11. dubna

Bílá sobota

19:00 hod. 

Potěhy velikonoční vigilie

------------------------------------1. velikonoční týden------------------------------------

Neděle

12. dubna

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8:00 hod. 

Žleby za farníky

9:30 hod. 

Potěhy za ukončení válek a násilí ve světě

11:00 hod. 

Licoměřice eucharistická oběť

Život z víry

Chvála Kristu! Milý Otče, mám trochu provokativní otázku, totiž jak se slučuje život v klášteře s přikázáním, aby člověk ctil své rodiče. V dospělosti by přece děti měly svou péčí vracet rodičům, co oni jim předtím dali v lásce, ale i materiálně. Není potom vnitřní povolání k řeholnímu způsobu života svým způsobem zanedbání péče? Zvlášť když někdo nemá sourozence. Nezaměňuje takový člověk potom, třeba i zcela nevědomě, své egoistické touhy za Boží hlas? Jako protiargument se nabízí jeden obraz z evangelia - o tom muži, co napřed chtěl pochovat svého otce. Ale vystihuje to místo v Bibli právě tuhle situaci? Za případnou odpověď mockrát díky. Zdravím a přeji Vám i sestřičkám do Doksan spoustu požehnání do dalších dnů. 

Řeholní povolání není povolání pro každého. Při jeho rozlišování může člověk rozeznávat jeho autenticitu i pod zorným úhlem rodiny, ze které pochází a která ho do jisté míry potřebuje. Když však Bůh při vstupu člověka do manželství a tedy založení nové rodiny může říci: Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce…, může také říci: Pojď za mnou, když volá člověka k řeholnímu životu. V obou případech to neznamená zanechat staré a nemocné rodiče v nouzi, ale vhodně se o ně postarat. Obojí odchod může být poznamenán sobectvím, ale také nemusí… Muž v evangeliu je pravděpodobně napomínán pro svou nerozhodnost a nepřipravenost jít za Kristem. Možná se vyhýbá své odpovědi na Kristovo volání.

Dobrý den otče,prosím poraďte mi,jak mám odpovědět na otázku ,kdo stvořil ďábla ,zástupce zla ,je v každém z nás a je jen na naší svobodné vůli, zda ho dokážeme celý život umrtvovat. Že se nám to vždy nedaří,je vidět na každém kroku.Jsou ty naše hříchy činností ďábla? 

Ďábel byl stvořen Bohem jako dobrý anděl, tedy duchová bytost bez hmotného těla. Poté co odmítl Boha a jeho přátelství svou pýchou, usiluje škodit lidem tím, že jim lže, navádí je ke zlému. Chce, aby se i oni, kterým teď závidí Boží přízeň, ocitli ve stejné „temnotě a chladu“, ve kterém neodvolatelně existuje on sám. Naše hříchy jsou naše hříchy - naše volba a odpovědnost. Často se ani ten Zlý nemusí moc namáhat – podléháme svým slabostem a špatným sklonům. Ale na rozdíl od ďábla to můžeme změnit a napravit. Když litujeme ze srdce, Bůh nám odpouští a pomáhá „začít“ znovu.  (Odpovídal P. Adrian Zemek O.Praem)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby