Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 15. března 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle15. března3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý17. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na poděkování za všechny dary a milosti
Pátek20. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Romana Břeně, manželku, dcery a vnoučata
Sobota21. března
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov rozloučení Marta Saidlová, * 1932
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Annu Kladivovou
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle22. března4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2009
všeobecný:
Aby úloha žen byla více uznávána a respektována v každé zemi světa.
misijní:
Aby se biskupové, kněží, zasvěcené osoby a laici věrní katolické církvi v Čínské lidové republice odhodlali stát se znamením a nástrojem jednoty společenství a míru v duchu poselství, které jim zaslal papež Benedikt XVI.
národní:
Aby pravdivá snaha o obrácení nás vedla také k úctě a ochraně počatého života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Co mohu udělat pro to, aby můj život nebyl stále sevřený strachem?

Co mohu udělat pro to, aby můj život nebyl stále sevřený strachem? Dotaz: Chtěl bych žít život dobrý a užitečný, jak v rodině, tak i v zaměstnání. Mám však stále v sobě nějaké zábrany, takové vnitřní sevření a strach z lidí, z různých událostí, nevím si rady při různých rozhodováních apod. Modlím se za mír a vnitřní pokoj a za Boží vedení ve svém životě. Co mohu pro to ještě udělat, aby můj život nebyl stále sevřený strachem co a jak mám dělat?

Odp.: Každému se stává, že si někdy neví rady při rozhodování. Často až později dokážeme správně posoudit, jestli jsme udělali dobré nebo špatné rozhodnutí. I ze svých chyb se můžeme učit. Před zásadnějšími rozhodnutími člověk většinou cítí určitou obavu nebo strach, ale neměl by to být strach, který mu zcela zabraňuje uskutečňovat to, co má za dobré. Pokud by to tak bylo, je dobře hledat kořeny tohoto strachu, třeba i konzultací s odborníkem. My lidi jsme různí typové, jsou ranaři a jsou tichošlápci, jsou extroverti a introverti... A vždycky je to obdarování a dar, se kterým se dá pracovat.

Neumím riskovat, mám vnitřní zábrany se pro něco důležitějšího rozhodnout /např. změna zaměstnání/ i když po tom toužím . Dlouhodobě dělám práci, která mě neuspokojuje, vztahy mezi lidmi také nejsou dobré. Nemám ale odvahu něco změnit. Když se mi naskytne nějaká příležitost, tak se modlím o poznání Boží vůle, ale pak se do toho tak zamotám, že špatně spím a mám obavy něco podniknout. Je to začarovaný kruh: vyčítám si potom, že jsem měla sebrat odvahu něco udělat. Pomozte prosím, jak tady najít Boha a jeho vůli! Jak s pomocí Boží se vnitřně uzdravit a zbavit se obav a strachů?

Odp.: Každý máme nějaký temperament a souvisí s naším prožitkem štěstí v životě, když se s ním naučíme v životě dobře zacházet. Nedostatky, o kterých píšete, člověk může do jisté míry překonávat tím, že nacvičuje jejich překonávání v drobnostech. Postupně se odvažovat riskovat překonávat zábrany, dělat rozhodnutí, když vnitřně váhám - pokud by se tím nestala nějaká velká nenapravitelná škoda. Jsme povolání k pokoji, tak je dobře učit se smířit na druhé straně s určitými hranicemi a se svým základním laděním se naučit pracovat. Trápit se výčitkami nemá cenu, lepší je poučit se z toho, co se stalo a příště se pokusit udělat to lépe.

Pokud mě obavy a strach nadmíru obtěžují v životě, je možné hledat pomoc v přímluvné modlitbě za osvobození, vnitřní uzdravení a v závažných případech vyhledat i odbornou pomoc.

K tomuto tématu se lze více dozvědět např. v knížce Ježíš, lékař duše i těla od Eliase Velly.

Pane faráři, zajímalo by mě, když Adam a Eva měli Kaina, Ábela a jako třetí se narodil Šet. Ten si našel ženu i Kain si našel ženu, ale není tam vysvětleno, kde se ty ženy vzaly. Byl jenom Adam, Eva a jejich 3 synové. Neumím si to vysvětlit. Děkuji

Odp.: Máte pravdu, že se to v Bibli přímo nevysvětluje. Jednou z možností je, že mezi prvními lidmi stvořenými Bohem a osobou Kaina bylo více generací. Bible nechce být učebnicí historie nebo kronikou v dnešním slova smyslu, ale jejím poselstvím jsou zejména poznatky o Bohu a jeho vztahu k lidem a jak podle toho správně žít.

Odpovídal P. Adrian Zemek O.Praem

(c) 2005-2023 Farnost Žleby