Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 15. února 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle15. února6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý17. února
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Čtvrtek19. února
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Miloslava Krejčíková, *1922 (P. Stařík)
Pátek20. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota21. února
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky Za Vlastu Kubátovou
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle22. února7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslavu Vítkovou a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla rodinu Duškovu a Kuchařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2009
všeobecný:
Aby pastýři církve byli vždy poslušni Ducha Svatého ve svém učení a službě Božímu lidu.
misijní:
Aby církev v Africe našla přiměřené cesty a způsoby k podpoře usmíření, spravedlnosti a míru podle závěrů Biskupského synodu na II. zvláštním shromáždění pro Afriku.
národní:
Aby nemocní zakoušeli lásku a přijetí od svých nejbližších i od všech, kteří o ně pečují.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

VŠEMUVĚRCI A TAKY KATOLÍCI

MUDr. MgrTh. Max Kašparů

Moc rád bych se už konečně setkal se skutečným ateistou. Tentokrát jsem si myslel, že jsem ho potkal. Seznámil jsem se s ním prostřednictvím jeho dcery, která si v knihovně mé ordinace půjčovala nějakou literaturu ke zkouškám na lékařské fakultě.

Když přišel učebnice vrátit a za dceru poděkovat tatínek, poseděli jsme spolu a mimo témata o studiích, sportu a politice přišla řeč také na téma víry.

Tatínek o sobě tvrdil, že je nevěřícím a vědeckým ateistou. Snažil se to doložit dnes už sice trochu vyčichlými ateistickými frázemi, ale protože nebyl ani útočný, ani hloupý, jak u řady jeho souvěrců bývá, diskutoval jsem s ním rád a myslím si, že rozhovor přinesl užitek oběma.

Když hovořil o své manželce a její operaci, která dopadla naštěstí dobře, zaťukal na stůl se slovy: Musím to zaklepat. Nechal jsem jeho počínání bez komentáře, ale byl jsem trochu smutný z toho, že ani v tomto případě jsem skutečného nevěřícího vědeckého ateistu zase nepotkal.

Vezmeš-li totiž člověka, který se vydává za nevěřícího či lépe za ateistu, a chvíli s ním budeš třepat, nějaké pseudo-náboženství z něho vypadne. Nejprve pověra, potom něco navíc. Čistokrevní bezvěrci jsou asi světlou výjimkou.

Pokud věří na pověry ateisté klepající na dřevo, nejezdící v pátek třináctého v měsíci autem nebo při pohledu na černou kočku plivající přes rameno, jaksi to k jejich vyznání patří. Pokud k tomu přidají ještě rady z horoskopů nebo karet, nelze k jejich světonázoru nic namítat. Odmítají Boha, zbývá jim tedy kávová sedlina nebo virgule.

Proč tak ovšem jednají ti, kteří se vydávají za věřící katolíky, to je jiná otázka - z oblasti poruch duševního zdraví. Těm, kteří v pondělí navštíví mága, v úterý vědmu, ve středu převtělovače, ve čtvrtek dianetika, v pátek si nechají posilnit auru a vyčistit čakry, v sobotu si koupí horoskop a v neděli slavnostně přijmou Eucharistii, bych doporučoval, aby co nejdříve vyhledali lékaře, nebo se studeným obkladem na hlavě hluboce uvažovali o své tzv. křesťanské víře.

Znám zbožnou Moravanku, která po přijetí Eucharistie zaujme u dveří kostela jogínskou polohu a na růženci odříkává budhistické mantry.

Tomu na jedné straně říkám silné náboženství, ale na druhé straně slabá křesťanská víra. Kdo ví, jestli vůbec ještě nějaká.

V kalibraci našeho Věroměru je křesťanská víra takových takykatolíků v hluboké předsmrtné agónii.

U některých všemuvěrců už i po pohřbu.  (Ukázka z knihy Věroměr)

K zamyšlení:

SVÁTEK: Ve všedních dnech chodí satan v rouše beránčím, ve dnech svátečních si obléká roucho Kristovo. (Křesťanské aforismy)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby