Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 21. prosince 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle21. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Nováčka, rodinu Novotnovu a Nováčkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa24. prosinceŠtědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Potěhy, Okřesaneč a Zbyslav od 13:00 do 14:00 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice vánoční eucharistická oběť
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Čtvrtek25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Vánoční eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Vánoční eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Vánoční eucharistická oběť
Pátek26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Vánoční eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Vánoční eucharistická oběť
Sobota27. prosinceSvátek Sv. Jana
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého a rodiny Trávníčkovu, Blažkovu a Holovu
Neděle28. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Štěpánkovou z Lovčic
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2008
všeobecný:
Aby tváří v tvář kultuře násilí a smrti, církev šířila kulturu života svými apoštolskými a misionářskými aktivitami.
misijní:
Aby v misijních zemích křesťané ukazovali projevy bratrství, že Dítě narozené v Betlémě je zářivou nadějí světa.
národní:
Aby blížící se svátky vánoční přispěly k posílení úcty k životu v naší společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Proč reqiem ve Zbyslavi?

Sobota 13.12.2008 14,00 Hod. mše svatá za Adama Jaroslava Hofmana manžela Johanny Polyxeny Šofmanové, roz. Mitrovské z Nemyšle paní na Zbyslavi, Hlízově a Konárovicích. Mši celebruje P. Jan Nepomuk Pavel Aixner. (svátost smíření od 13,30)

Rytíř Adam Jaroslav Šofman z Hemrles, zakladatel kostela v Konárovicích, ve své závěti odkázal zbyslavskému kostelu 600 zlatých a ustanovil fundaci 30 zlatých ročně pro kněze, aby za něj sloužil slavné reqiem. Jeho poslední vůle tak bude vyplněna opět zřejmě po několika stoletích.  (Občanské sdružení za záchranu zbyslavského kostela)

Advent ve zmatku

Bůh vstupuje do naší doby ´po špičkách´

Advent a Vánoce jsou dvě křesťanské události, které jsou dnes velmi často ponořeny do všeobecného zmatku konzumní společnosti. Vánoce jsou svátky, které se ocitají v největším riziku nepochopení.

Vánoce vyjadřují to, že věčný Bůh vstupuje do naší „zlé“ doby, a vstupuje do ní jakoby „po špičkách“. Vstupuje v chudobě, pokoře a s pravou mocí, která náleží Bohu. Je to moc odzbrojující dobroty.

Bůh je láska a je nekonečným darem, protože láska je dar. Jediného jednání, jehož je Bůh schopen, je dávat. Chudoba Betléma překládá tajemství Boha, který není vlastnický, ale který dává. (Angelo Comastri)

Je toho už nějak moc!

Konec roku, advent, Vánoce....

Konec adventu, konec roku...

Mnohé se musí zařídit, dodělat,

Sjednat, dokončit, naplnit nebo splnit...

Ze skříní a šuplíků na nás padají různí kostlivci úkolů,

které jsme tam někdy zavřeli a krásně na ně zapomněli.

Už toho je na mě dost!“

Ke zhroucení někdy není daleko...

Ale proč bychom se vlastně neměli zhroutit?!

Ale do Boží náruče!

Kdo jiný totiž, než Bůh, má nadhled

nade všemi věcmi - i nad těmi nezvládnutými?!

A i nad těmi mými?

„Pane, přijď se svou mocí do mého života,

do mé kanceláře, domácnosti, vztahu...

Přijď a ujmi se vlády!

(c) 2005-2023 Farnost Žleby