Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 25. května 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle25. květnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Langrovu a Jeníčkovu a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť
11:15 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý27. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa28. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Pátek30. květnaSlavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
14:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov pohřeb Ludmila Pecová, *1928
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Sobota31. květnaSlavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
13:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Jaroslav Závůrka, 1922, uložení na hřbitově v Zehubech
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Josefa Koudelku, jeho rodiče rodinu Saidlovu a Josefa Šťastného
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle1. června9. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2008
všeobecný:
Aby křesťané mohli užívat knihy, umění a sdělovací prostředky ve prospěch kultury, která obhajuje hodnotu lidské osoby.
misijní:
Aby Panna Maria, Královna apoštolů, provázela svou mateřskou péčí misionáře, jako na počátku církve provázela apoštoly.
národní:
Aby studentům a pedagogům v čase maturitních a státních zkoušek nechyběla pomoc Ducha svatého.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Odpuštění tě osvobodí z moci lidí, kteří tě zraňovali a uráželi

Někdo mě udeří a mně jako křesťanu nezbude nic jiného než odpustit. Nesmím se bránit. Musím odpustit i svým nejhorším nepřátelům.

Odpuštění tě ale nemá ponižovat a učinit bytostí bezbrannou, naopak - má tě osvobodit z moci lidí, kteří tě zraňovali a uráželi. Odpustit znamená vlastně pustit nepřítele. Škrtnout mu jeho dluh. Při odpuštění není třeba potlačovat vlastní city; odpuštění stojí až na konci: přichází po hněvu, ne před ním. Abys mohl promíjet, musíš nejprve připustit bolest, kterou ti ten druhý připravil, ale neměl by ses ve své ráně vrtat, jinak bys zraňoval sám sebe. Potřebuješ si tudíž bolest nejen uvědomit, ale i rozzlobit se. Nech v sobě stoupat hněv proti tomu, kdo tě zranil, protože je silou, která tě bude distancovat od toho, kdo tě zranil; pomůže ti vyvrhnout ze sebe toho, kdo ti ublížil.

Teprve když ses ho zbavil, budeš si umět říct: Nu, i on je jen člověk. I on je jen poraněné dítě. Nebo se budeš umět modlit s ukřižovaným Ježíšem: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí (Lk 23,34). Snad si myslíš: však on ten druhý dobře ví, co činí, když mě zraňuje, když ve mně vyvolává pocity viny, když svou kritikou tvrdě odkrývá má citlivá místa. Samozřejmě ví, co dělá! Ale neví, co ti tím skutečně působí. Je natolik zajatcem vlastní povahy, svého strachu a zoufalství, že ani nemůže jinak. Musí tě ponížit, protože mu nezbývá nic jiného, chce-li věřit ve svou velikost. Protože je sám zamindrákovaný, musí umenšit druhé pod svou úroveň. Jakmile začneš takhle smýšlet, nebude už mít nad tebou nikdy žádnou moc. Teprve poté, co ses svým hněvem osvobodil z jeho moci, jsi schopen vskutku odpustit. Pak pocítíš, jak ti odpuštění udělá dobře, jak tě definitivně osvobodí z moci těch, kteří tě poranili. Často trvá dost dlouho, než to dokážeme. Nepotlačujme své city.

Neodpuštěné urážky ochromují, vysávají energii, kterou potřebujeme pro život. Mnozí se neuzdravují jen proto, že to nepřenesli přes srdce a neodpustili. Odpuštění ale potřebuje čas, nechce od tebe více, než na co stačíš. Není lidského soužití bez odpuštění. Protože ať chceme či nechceme, budeme se vždycky zraňovat. Budeme-li si vzájemná zranění stále účtovat, dostaneme se do bludného kruhu. Jestliže je bez přemýšlení přeskočíme, budou v nás plodit hořkost a agresi a ta z nás při nějaké příležitosti vyvře v podobě výčitek, kritiky a nevraživosti. Jednou to tomu druhému oplatíme a jedna vina zplodí další. Odpuštění bludný kruh odplaty přetne. Pročistí atmosféru, a tak umožní i nám, zraňovaným a zraňujícím, lepší lidské soužití.    (Podle Anselma Grüna)

Papouškovat Kristova slova ?!

Není recept, jak se má křesťan vždy zachovat...

Ježíšův Duch se o Letnicích vylévá na učedníky. V důsledku toho začínají nově chápat Pánova slova i činy a dokážou pochopit jejich celkový smysl. Už pro ně není nejdůležitější pamatovat si slovo od slova všechno, co kdy Ježíš řekl. Získávají širší pohled na jeho dílo. Není třeba přesně papouškovat Mistrova slova jako z magnetofonové pásky.

Jsou teď pomazáni Ježíšovým Duchem, a proto mohou mluvit z vlastního srdce o Božích záměrech a hlásat radostnou zvěst s určitou samostatností.

Když nás naplní Duch svatý, sami ho v sobě objevíme. Nahlédneme do Božího plánu a získáme inspiraci mluvit a jednat podle něj. Neexistuje hotový recept, jak se má křesťan v té či oné situaci zachovat. Duch je ale živým zákonem v našem srdci.

(Podle W. Stinissena )
(c) 2005-2023 Farnost Žleby